Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập

4 1.000

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 8

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 7 hay được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn giải các câu hỏi trong vở bài tập Lịch sử 7 theo chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập 1 trang 25 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Ngô Quyền lên ngôi vua vào năm

A. 905.           B. 938.        C. 939.           D. 968.

2. Kinh đô của nước ta thời nhà Ngô đóng ở

A. Cổ Loa (Hà Nội).              B. Hoa Lư (Ninh Bình).

C Thiên Trường (Nam Định).       D. Bạch Hạc (Phú Thọ).

3. Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền

A. xưng Tiết độ sứ, sắp đặt việc cai trị.

B. xưng vương và đưa quân tiến xuống phía nam.

C. xưng đế, cắt cử những người thân thuộc cai quản các nơi

D. xưng vương, thiết lập một triều đình mới ở Trung ương và cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng.

Trả lời

1. C        2. A        3. D

Bài tập 2 trang 25 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô trước các câu sau.

1. Chiến thắng Bạch Đằng của quân dân ta do Ngô Quyền lãnh đạo vào năm 938.

2. Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp xong "Loạn 12 sứ quân" vào năm 965.

3. Sau khi đất nước được thống nhất, Đinh Bộ Lĩnh đã lên ngôi Hoàng đế.

4 Quốc hiệu nước ta thời Đinh từ năm 968 là Đại Cồ Việt.

Trả lời

Đúng: 1, 3, 4;

Sai: 2

Bài tập 3 trang 26 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy nối các ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

1. Năm 944

a) Đinh Bộ Lĩnh

2. Năm 950

b) Đinh Công Chứ

3. Xây dựng căn cứ ở Hoa Lư

c) Ngô Xương Văn mất

4. Làm Thứ sử châu Hoan

d) Ngô Quyền mất

5. Năm 965

e) Dương Tam Kha bị lật đổ

Trả lời

1-d;        2-e;          3-a;         4-b;          5-c.

Bài tập 4 trang 26 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Tại sao sau khi Ngô Quyền mất lại xảy ra Loạn 12 sứ quân?

Trả lời

Nguyên nhân: Các con Ngô Quyền còn ít tuổi, chưa đủ uy tín

Bài tập 5 trang 26 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Tại sao Đinh Bộ Lĩnh dẹp được "Loạn 12 sứ quân"?

Trả lời

Nhờ có ý chí, tài năng, được nhân dân ủng hộ...

Bài tập 6 trang 26 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Em hãy trình bày tóm tắt công lao của Ngô Quyền đối với nước ta đầu thế kỉ X.

Trả lời

Công lao của Ngô Quyền đối với nước ta đầu thế kỉ X: Lãnh đạo nhân dân đánh tan quân xâm lược, xây dựng một chính quyền thực sự độc lập, tự chủ.

Bài tập 7 trang 26 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Đinh Bộ Lĩnh có công lao như thế nào đối với đất nước sau khi Ngô Quyền mất?

Trả lời

Đánh dẹp "Loạn 12 sứ quân", lập lại nền thống nhất đất nước, củng cố chính quyền độc lập, phát triển đất nước

Bài tập 8 trang 26 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Những việc làm của Ngô Quyền sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có gì khác với những việc làm của Khúc Thừa Dụ sau khi khởi nghĩa thành công năm 905?

Trả lời

Ngô Quyền bỏ chức Tiết độ sứ của chính quyền phong kiến Trung Quốc, xưng vương, xây dựng một chính quyền độc lập tự chủ thực sự.

Đánh giá bài viết
4 1.000
Giải Vở BT Lịch Sử 7 Xem thêm