Giải bài tập SBT Sinh Học 8 bài 25

Giải Sách bài tập Sinh Học 8 bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng

Giải bài tập SBT Sinh học 8 bài 25 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, trả lời ngắn gọn, rõ ràng các câu hỏi trong sách bài tập môn Sinh học lớp 8. Đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các thầy cô và các em học sinh tham khảo.

Giải Sách bài tập Sinh Học 8 Bài 25

Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng

I - Bài tập nhận thức kiến thức mới

Bài tập 1 (trang 65-66 VBT Sinh học 8):

1. Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao?

2. Từ những thông tin trong bài, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng sau:

Trả lời:

1. Enzim amilaza trong nước bọt đã biến đổi một phần tinh bột (chín) trong thức ăn thành đường mantôzơ. Vì vậy, ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt.

2. Hoàn thành bảng:

Biến đổi thức ăn ở khoang miệng

Các hoạt động tham gia

Các cơ quan thực hiện hoạt động

Tác dụng của hoạt động

Biến đổi lí học

Nhai, tiết nước bọt, đảo trộn thức ăn, tạo viên thức ăn

Răng, lưỡi, các cơ môi, má

Thức ăn mềm, nhuyễn, thấm đẫm nước bọt, dễ nuốt

Biến đổi hóa học

Enzim amilaza trong nước bọt

Tuyến nước bọt

Một phần tinh bột trong thức ăn biến đổi thành đường mantôzơ

Bài tập 2 (trang 66 VBT Sinh học 8):

1. Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ quan nào là chủ yếu và có tác dụng gì?

2. Lực đẩy viên thức ăn qua thực quản xuống dạ dày đã được tạo ra như thế nào?

3. Thức ăn qua thực quản có được biến đổi gì về mặt lí học và hóa học không?

Trả lời:

1. Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của lưỡi là chủ yếu, có tác dụng chuyển từng viên thức ăn xuống thực quản.

2. Khi thức ăn lọt vào thực quản, các cơ vòng ở thực quản lần lượt co đẩy dần viên thức ăn xuống dạ dày.

3. Trong thời gian đi qua thực quản rất nhanh (chỉ 2 - 4 giây) nên có thể coi như thức ăn không được biến đổi gì về mặt lí học và hóa học.

II - Bài tập tóm tắt và ghi nhớ kiến thức cơ bản

Bài tập (trang 67 VBT Sinh học 8): Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống ở những câu sau:

Trả lời:

Nhờ hoạt động phối hợp của răng, lưỡi, các cơ môi và má cùng các tuyến nước bọt làm cho thức ăn đưa vào khoang miệng trở thành viên thức ăn mềm, nhuyễn, thấm đẫm nước bọt và dễ nuốt. Một phần tinh bột được enzim amilaza biến đổi thành đường mantôzơ.

Thức ăn được nuốt xuống thực quản nhờ hoạt động chủ yếu của lưỡi và được đẩy qua thực quản xuống dạ dày nhờ hoạt động của các cơ thực quản.

III - Bài tập củng cố, hoàn thiện kiến thức

Bài tập 1 (trang 67 VBT Sinh học 8): Thực chất biến đổi của thức ăn trong khoang miệng là gì?

Trả lời:

Thực chất biến đổi lí học của thức ăn trong khoang miệng là: Nhờ hoạt động phối hợp của răng, lưỡi, các cơ môi và má cùng các tuyến nước bọt làm cho thức ăn đưa vào khoang miệng trở thành viên thức ăn mềm, nhuyễn, thấm đẫm nước bọt và dễ nuốt.

Bài tập 2 (trang 67 VBT Sinh học 8): Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ “Nhai kĩ no lâu”.

Trả lời:

Nghĩa đen về mặt sinh học của thành ngữ "Nhai kĩ no lâu" là khi nhai càng kĩ thì hiệu suất tiêu hóa càng cao, cơ thể hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng nên no lâu hơn.

Bài tập 3 (trang 67 VBT Sinh học 8): Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau khi tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp?

Trả lời:

Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì những chất trong thức ăn vẫn cần được tiêu hóa tiếp là: gluxit, lipit, prôtêin.

Bài tập 4 (trang 67 VBT Sinh học 8): Khi ta ăn cháo hay uống sữa, các loại thức ăn này có thể được biến đổi trong khoang miệng như thế nào?

Trả lời:

Sự biến đổi các loại thức ăn này trong khoang miệng bao gồm :

- Với cháo: thấm nước bọt, một phần tinh bột trong cháo bị enzim amilaza phân giải thành mantôzơ .

- Với sữa: thấm một ít nước bọt, sự tiêu hóa hóa học không diễn ra ở khoang miệng do thành phần hóa học của sữa là prôtêin và đường đôi hoặc đường đơn.

Ngoài tài liệu Sinh học lớp 8 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 8Đề thi học kì 2 lớp 8 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 1.159
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Sinh 8 Xem thêm