Giải bài tập SBT Sinh Học 8 bài 57

Giải Sách bài tập Sinh Học 8 bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận

Giải bài tập SBT Sinh học 8 bài 57 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, trả lời ngắn gọn, rõ ràng các câu hỏi trong sách bài tập môn Sinh học lớp 8. Đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các thầy cô và các em học sinh tham khảo.

Giải Sách bài tập Sinh Học 8 Bài 57

Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận

I - Bài tập nhận thức kiến thức mới

Bài tập 1 (trang 147 VBT Sinh học 8):

1. Hãy nêu chức năng của tuyến tụy mà em biết.

2. Dựa vào các thông tin trong SGK, hãy trình bày tóm tắt quá trình điều hòa lượng đường trong máu giữ được mức ổn định.

Trả lời:

1. Tuyến tụy là một tuyến pha.Chức năng là tiết dịch tụy theo ống dẫn đổ vào tá tràng, giúp cho sự biến đổi thức ăn trong ruột non. Mặt khác, tiết các hoocmôn điều hòa lượng đường trong máu.

2. Quá trình điều hòa lượng đường trong máu:

Khi nồng độ glucozo trong máu tăng lên kích thích tế bào β tiết ra insulin, giúp chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ trong gan và làm tăng tính thấm ở tế bào, tế bào nhận và sử dụng glicôzơ, do vậy nồng độ glucôzơ trong máu giảm xuống và duy trì ờ nồng độ 0,1%.

Khi nồng độ glucôzơ trong máu giảm xuống kích thích tế bào α tụy tiết ra hoocmôn glucagôn, có tác dụng chuyển glicôgen có ở gan thành glucôzơ. Glucôzơ từ gan vào máu, làm cho nồng độ glucôzơ trong máu tăng lên đến khoảng 0,1%.

Bài tập 2 (trang 147 VBT Sinh học 8): Dựa vào hình 57 – 2 SGK, hãy trình bày khái quát cấu tạo của tuyến trên thận.

Trả lời:

Tuyến trên thận gồm phần vỏ và phần tủy:

- Phần vỏ gồm 3 lớp:

+ Lớp ngoài (lớp cầu) tiết hoocmôn điều hòa các muối kali, natri trong máu.

+ Lớp giữa (lớp sợi) tiết hoocmôn điều hòa đường huyết.

+ Lớp trong (lớp lưới) tiết hoocmôn điều hòa sinh dục nam.

- Phần tủy tiết 2 loại hoocmôn ađrênalin và norađrênalin có tác dụng điều hòa hoạt động tim mạch và hô hấp, góp phần cùng glucagôn điều chỉnh lượng đường trong máu.

II - Bài tập tóm tắt và ghi nhớ kiến thức cơ bản

Bài tập (trang 147-148 VBT Sinh học 8): Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống những câu sau:

Trả lời:

Tuyến tụy là một tuyến pha, vừa tiết dịch tiêu hóa (chức năng ngoại tiết) vừa tiết hoocmôn (nội tiết). Có hai loại hoocmôn là insulinglucagôn có tác dụng điều hòa lượng đường trong máu luôn ổn định: insulin làm giảm đường huyết khi đường huyết tăng, glucagôn làm tăng đường huyết khi lượng đường trong máu giảm.

Tuyến trên thận gồm phần vỏphần tủy. Phần vỏ tiết các hoocmôn có tác dụng điều hòa đường huyết, điều hòa các muối natri, kali trong máu làm thay đổi các đặc tính sinh dục nam.

Phần tủy tiết ađrênalinnorađrênalin có tác dụng điều hòa hoạt động tim mạchhô hấp, góp phần cùng glucagôn điều chỉnh lượng đường trong máu.

III - Bài tập củng cố, hoàn thiện kiến thức

Bài tập 1 (trang 148 VBT Sinh học 8): Trình bày chức năng của các hoocmôn tuyến tụy.

Trả lời:

Tuyến tụy tiết 2 hoocmon là insulin và glucagôn giúp điều hoà lượng đường trong máu luôn ổn định: insulin làm giảm đường huyết khi đường huyết tăng, và glucagôn làm tăng đường huyết khi đường huyết giảm.

Bài tập 2 (trang 148 VBT Sinh học 8): Trình bày vai trò của tuyến trên thận.

Trả lời:

- Tuyến trên thận gồm phần vỏ và phần tủy.

- Phần vỏ tiết ra hoocmon có vai trò:

+ Điều hòa các muối natri và kali trong máu.

+ Điều hòa đường huyết (tạo glucôzơ từ prôtêin và lipit).

+ Điều hòa sinh dục nam, gây những biến đổi đặc tính sinh dục nam.

- Phần tủy tiết 2 loại hoocmon là ađrênalin và norađrênalin có vai trò:

+ Gây tăng nhịp tim, co mạch, tăng nhịp hô hấp, dẫn phế quản.

+ Góp phần cùng glucagôn điều chỉnh lượng đường huyết khi bị hạ đường huyết.

Bài tập 3 (trang 148 VBT Sinh học 8): Thử trình bày bằng sơ đồ quá trình điều hòa lượng đường trong máu, đảm bảo giữ glucôzơ ở mức ổn định nhờ các hoocmôn tuyến tụy.

Trả lời:

Khi lượng đường trong máu tăng (thường sau bữa ăn) sẽ có kích thích các tế bào bêta của đảo tụy tiết insulin để biến đổi glucôzơ thành glicôgen (dự trữ trong gan và cơ), ngược lại khi lượng đường trong máu hạ thấp (xa bữa ăn, khi hoạt động cơ bắp) sẽ kích thích các tế bào anpha của đảo tụy tiết glucagôn, gây nên sự chuyển hóa glicôgen thành đường glucôzơ nhờ đó mà năng lượng glucôzơ trong máu luôn giữ được ổn định.

Giải Sách bài tập Sinh Học 8 Bài 57

Bài tập 4 (trang 149 VBT Sinh học 8): Hãy điền các thông tin còn thiếu vào chỗ …………….. của bảng dưới đây:

Trả lời:

Tuyến

Chức năng

1. Tuyến tụy là một tuyến pha

2. Tuyến trên thận:

Gồm:

+ Phần vỏ (lớp cầu, lớp sợi, lớp lưới)

+ Phần tủy tiết ađrênalin và norađrênalin

a) Vừa tiết dịch tiêu hóa

b) Vừa tiết hoocmôn

c) Phần vỏ tiết các hoocmôn có tác dụng điều hòa đường huyết điều hòa muối: Na+, K+ trong máu và làm thay đổi các đặc tính sinh học nam

d) Phần tủy có tác dụng điều hòa hoạt động tim mạch và hô hấp, góp phần cùng glucagôn điều chỉnh lượng đường trong máu.

Ngoài tài liệu Sinh học lớp 8 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 8Đề thi học kì 2 lớp 8 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
2 641
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Sinh 8 Xem thêm