Giải bài tập SBT Sinh Học 8 bài 59

Giải Sách bài tập Sinh Học 8 bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Giải bài tập SBT Sinh học 8 bài 59 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, trả lời ngắn gọn, rõ ràng các câu hỏi trong sách bài tập môn Sinh học lớp 8. Đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các thầy cô và các em học sinh tham khảo.

Giải Sách bài tập Sinh Học 8 Bài 59

Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

I - Bài tập nhận thức kiến thức mới

Bài tập (trang 151 VBT Sinh học 8): Hãy kể tên các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmôn tiết ra từ tuyến yên.

Trả lời:

Các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmon tiết ra từ tuyến yên là:

- Tuyến giáp

- Tuyến trên thận

- Tuyến sữa

II - Bài tập tóm tắt và ghi nhớ kiến thức cơ bản

Bài tập (trang 152 VBT Sinh học 8): Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống của những câu sau:

Trả lời:

Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết có tác dụng duy trì tính ổn định của môi trường bên trong, đảm bảo cho các quá trình sinh lí diễn ra bình thường, là nhờ các thông tin ngược (trong cơ chế tự điều hòa).

III - Bài tập củng cố, hoàn thiện kiến thức

Bài tập 1 (trang 152 VBT Sinh học 8): Trình bày cơ chế tự điều hòa hoạt động của tuyến tụy.

Trả lời:

Sự phối hợp hoạt động của các tế bào α và β của đảo tụy trong tuyến tụy khi lượng đường trong máu giảm hay tăng chính là để giữ cho nồng độ đường trong máu được ổn định.

Khi lượng đường trong máu giảm (sau hoạt động mạnh hoặc đói kéo dài) không chỉ các tế bào α của đảo tụy hoạt động tiết glucagon mà còn có sự phối hợp hoạt động của cả 2 tuyến trên thận. Tuyến này tiết cooctizon để góp phần vào sự chuyển hóa lipit và prôtêin làm tăng đường huyết.

Bài tập 2 (trang 152 VBT Sinh học 8): Nêu rõ mối quan hệ trong điều hòa của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết.

Trả lời:

- Sự điều hoà hoạt động của tuyến nội tiết được thực hiện nhờ các thông tin ngược.

- Các tuyến nội tiết không chỉ chịu sự điểu khiển của các hoocmôn tuyến yên mà ngược lại hoạt động của tuyến yên được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmôn do các tuyến này tiết ra.

+ Não điều khiển, điều hoà hoạt động nội tiết thông qua vùng dưới đồi.

+ Vùng dưới đồi tiết ra “yếu tố giải phóng” kích thích tuyến yên hoạt động, từ đó tuyến yên sẽ tiết ra những hoocmôn kích thích sự hoạt động của các tuyến khác mà nó phụ trách.

Bài tập 3 (trang 152 VBT Sinh học 8): Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Trả lời:

Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết có tác dụng:

a) Duy trì sự ổn định của môi trường bên trong.

b) Đảm bảo cho các quá trình sinh lí diễn ra bình thường.

x

c) Cả a và b.

Ngoài tài liệu Sinh học lớp 8 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 8Đề thi học kì 2 lớp 8 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 408
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Sinh 8 Xem thêm