Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 5: Are they your friends?

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Unit 5: Are they your friends? trang 20 Sách bài tập tiếng Anh 3 mới
A. PHONICS AND VOCABULARY (PHÁT ÂM VÀ TỪ VỰNG)
Bài 1. Find and circle the two words. Read them aloud. (Tìm và khoanh tròn hai từ. Đọc to
chúng).
Bài 2: Read and complete. (Đọc hoàn thành câu).
Hướng dẫn giải:
1. He's my friend.
2. She's my friend.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. They're my friends.
4. Peter and Linda are my friends.
Tạm dịch:
1. Cậu ấy bạn tôi.
2. ấy bạn tôi.
3. Họ bạn tôi.
4. Peter Undo bạn tôi.
Bài 3: Look, read and complete. (Nhìn, đọc hoàn thành u).
Hướng dẫn giải:
1. This is Linda.
2. She is my friend.
3. And this is Tony.
4. He is my friend too.
5. They are my friends.
Tạm dịch:
1. Đây Linda.
2. ấy bạn tôi.
3. đây Tony.
4. Cậu ấy cũng bạn tôi.
5. Họ bạn tôi.
B. SENTENCE PATTERNS (CẤU TRÚC CÂU)
Bài 1: Read and match. (Đọc nối).
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hướng dẫn giải:
1 - c. This is Linda.
2 - d. She is my friend.
3 - b. Tony and Linda are my friends.
4 - a. They are my friends too.
Tạm dịch:
1. Đây Linda.
2. ấy bạn tôi.
3. Tony Linda bạn tôi.
4. Họ cũng bạn tôi.
Bài 2: Match the sentences. (Nối những câu sau).
Hướng dẫn giải:
1 - c.
2 - d.
3 - b.
4 - a.
Tạm dịch:
1. Đây Linda phải không?

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 5 trang 20

Mời các bạn tham khảo Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 5: Are they your friends? với lời giải chi tiết cho từng bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 3 trang 20 đi kèm lời dịch, giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức được học trong Bài 6 tiếng Anh lớp 3 thí điểm và chuẩn bị kiến thức cho kì thi học kì quan trọng sắp tới.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 5: Are they your friends?. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 3 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Bài tập trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh lớp 3, Giải bài tập SGK Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3...

Đánh giá bài viết
1 298
Giải bài tập Tiếng Anh 3 Xem thêm