Giải bài tập SBT Toán 7 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

42 4.796

Bài tập môn Toán lớp 7

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Câu 1: Điền kí hiệu (∈ , ∉, ⊂) thích hợp vào ô trống:

 bài tập toán 7

Câu 2: Biểu diễn các số hữu tỉ:

 bài tập toán 7

Câu 3: Biểu diễn các số hữu tỉ

 bài tập toán 7

Câu 4: Trong các câu sau câu nào đúng câu nào sai”

  1. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương
  2. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên
  3. Số 0 là số hữu tỉ dương
  4. Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm
  5. Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ hữi tỉ dương và các sô hữu tỉ âm

Lời giải:

  1. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dươg. Đúng
  2. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên. Đúng
  3. Số 0 là số hữu tỉ dương. Sai
  4. Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm. Sai
  5. Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ hữi tỉ dương và các sô hữu tỉ âm. Sai

Câu 5: Cho hai số hữu tỉ a/b và c/d(b > 0, d> 0). Chứng tỏ rằng:

a) Nếu (a/b) < (c/d) thì ad < bc

b) Nếu ad < bc thì (a/b) < (c/d)

Lời giải:

 bài tập toán 7

Câu 6: Chứng minh rằng:

a) Chứng tỏ rằng nếu

bài tập toán 7

bài tập toán 7

Câu 7: Tìm x ∉Q , biết rằng x là số âm lớn nhất được viết bằng 3 chữ số 1.

Lời giải:

x = -1/11

Câu 8: So sánh các số hữu tỉ sau bằng cách nhanh nhất

 bài tập toán 7

Câu 9: Cho a, b ∉ Z, b > 0. So sánh 2 số hữu tỉ

 bài tập toán 7

Lời giải:

Ta có: a(b+ 2001) = ab + 2001a

b(a+ 2001) = ab + 2001b

Vì b > 0 nên b + 2002 > 0

a. Nếu a > b thì ab + 2001a > ab + 2001b

=> a(b + 2001 ) > b( a + 2001)

bài tập toán 7

Ngoài Giải bài tập SBT Toán 7 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
42 4.796
Giải Vở BT Toán 7 Xem thêm