Giải bài tập SBT Toán 7 bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ

Bài tập môn Toán lớp 7

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ - Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Câu 1: Tính

bài tập toán 7

Lời giải

bài tập toán 7

Câu 2: Điền số nguyên thích hợp vào ô trống:

bài tập toán 7

Câu 3: Tính giá trị của các biểu thức A, B, C rồi sắp xếp kết quả theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:

bài tập toán 7

Lời giải

bài tập toán 7

Câu 4: Tìm tập hợp các số nguyên x, biết rằng

bài tập toán 7

Lời giải

bài tập toán 7

Câu 5: Tìm ∈ Q, biết rằng:

bài tập toán 7

Câu 6: Tính nhanh giá trị của biểu thức:

bài tập toán 7

Câu 7: Tìm x ∈ Q, biết:

a) (x + 1) (x – 2) < 0

b) ( x – 2) (x + 2/3) > 0

Lời giải:

a. (x + 1) (x – 2) < 0 suy ra x +1 và x – 2 khác dấu.

Ta có:

bài tập toán 7

Câu 8: Khi cộng hai số tự nhiên, ta luôn được kết quả là một số tự nhiên. Ta nói phép cộng luôn thực hiện được trong tập hợp số tự nhiên. Khi trừ hai số tự nhên, kết quả có thể không phải là 2 số tự nhiên (ví dụ 1 – 3 =?), ta nói phép trừ không luôn luôn thực hiên được trong tập hợp số tự nhiên. Đố em phép tính nào trong bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia sẽ không luôn luôn thực hiện được trong:

  1. Tập hợp các số hữu tỉ khác 0
  2. Tập hợp các số hữu tỉ dương
  3. Tập hợp các số hữu tỉ âm

Lời giải:

a) Tập hợp các số hữu tỉ khác 0 tất cả các phép cộng, trừ, nhân , chia luôn thực hiện được

b) Tập hợp các số hữu tỉ dương : phép trừ không phải luôn thực hiện được

Ví dụ: (1/3) - (3/4) kết quả không phải là số hữu tỉ dương

c) Tập hợp các số hữu tỉ âm: phép trừ, nhân và chia không phải luôn luôn thực hiện được

Ví dụ: (-1/3) - (-3/4) kết quả không phải là số hữu tỉ âm

Câu 9: Tìm hai số hữu tỉ x và y sao cho x + y = xy = x : y (y ≠0)

Lời giải:

Ta có: x + y = xy = x : y (y ≠0)

Vì x + y = xy => x = xy – y = y(x -1)

=> x : y = x -1 (1)

Vì x : y = x + y (2)

Từ (1) và (2) suy ra: x + y = x – 1 => y = -1

Thay y = -1 vào (1) ta có: - x = x -1 => x=1/2

Câu 10: Cho A = [0,8.7 + (0,8)2](1,25.7 - (4/5).1,25) + 31,64

bài tập toán 7

Đánh giá bài viết
22 3.311
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải SBT Toán 7 Xem thêm