Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12 bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12 bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha được VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp, là tài liệu học tập lớp 12 hay. Giải bài tập Công nghệ 12 sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Chúc các em học tốt!

Giới thiệu mục tiêu tiết học:

  • Đọc và giải thích được số trên nhãn động cơ không đồng bộ ba pha.
  • Phân biệt được các bộ phận chính của động cơ không đồng bộ ba pha.

Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành:

Bước 1: Quan sát và mô tả hình dạng bên ngoài của động cơ, đọc số liệu kĩ thuật trên nhãn động cơ, ghi và nêu ý nghĩa các số liệu kĩ thuật vào bản 1 mẫu báo cáo.

Bước 2: Quan sát, đo, đếm các bộ phận của động cơ, ghi kết quả vào bảng 2 mẫu báo cáo.

Phân dụng cụ cho các nhóm: Các nhóm nhận và kiểm tra số lượng dụng cụ.

Báo cáo thực hành Công nghệ 12 bài 27:

QUAN SÁT VÀ MÔ TẢ CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

Họ và tên:

Lớp: 12A2.

Báo cáo thực hành công nghệ 12 bài 27

1. Kết quả quan sát hình dạng bên ngoài của động cơ không đồng bộ ba pha

Báo cáo thực hành công nghệ 12 bài 27

2. Kết quả quan sát, đo, đếm các bộ phận của động cơ không đồng bộ ba pha

Báo cáo thực hành công nghệ 12 bài 27

Chú ý: Số liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Ví dụ: Lõi thép stato:

Số rãnh : 24

Đường kính trong : 150mm

Chiều dài : 180mm

3. Đánh giá kết quả thực hành

Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên.

Bài tiếp theo: Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12 bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Như vậy là VnDoc đã giúp các bạn biết cách giải bài tập công nghệ lớp 12 bài 27. Tuy nhiên, để học tốt các môn lớp 12 và thi THPT Quốc gia tốt hơn, mời các bạn xem hướng dẫn giải bài tập Toán 12, soạn văn 12 mà VnDoc đã chuẩn bị:

Đánh giá bài viết
1 497
Giải bài tập Công nghệ 12 Xem thêm