Giải bài tập SGK Địa lý lớp 11 Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Tiết 1)

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 11 Bài 5: Một số vấn đề của châu Phi

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 11 Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Tiết 1) hướng dẫn các em làm các bài tập trong tiết học Một số vấn đề của châu Phi. Việc tham khảo lời giải và đáp án của từng bài sẽ giúp các em sẽ nắm bắt được phương pháp giải bài tập hiệu quả và chuẩn xác hơn.

ĐỊA LÝ 11 BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI

1. Dựa vào hình 5.1 và hiểu biết của bản thân, cho biết khí hậu, cảnh quan của châu Phi.

Phần lớn lãnh thổ có khí hậu khô nóng với cảnh quan hoang mạc, bán hoang mạc và xa van.

2. Dựa vào bảng 5.1, so sánh và nhận xét về các chỉ số dân số của châu Phi so với nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và thế giới.

Tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên đều cao hơn rất nhiều so với nhóm các nước phát triển và thế giới, cao hơn nhóm các nước đang phát triển; nhưng tuổi thọ trung bình thấp hơn nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và thế giới.

3. Dựa và bảng 5.2, nhận xét tốc độ tăng GDP của một số nước ở châu Phi so với thế giới.

Một số nước có tốc độ tăng GDP cao hơn tốc độ tăng của thế giới: An-giê-ri, Nam Phi, Công-gồ. Riêng Ga-na, tốc độ tăng chậm hơn tốc độ tăng của thế giới. Nhìn chung, một số nước châu Phi có tốc độ tăng GDP khá cao.

Bài 1 trang 23 sgk địa lý 11. Các nước châu Phi cần có những giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác, bảo vệ tự nhiên?

  • Khai thác, sử dụng hợp 11 tài nguyên thiên nhiên.
  • Áp dụng các biện pháp thuỷ lợi để hạn chế sự khô hạn.

Bài 2 trang 23 sgk địa lý 11. Dựa vào bảng số liệu đã cho, nhận xét sự thay đổi tỉ lệ dân số châu Phi so với cấc châu lục khác.

  • Tỉ lệ tàng của dân số châu Phi nhanh và tương đô'i đều qua các thời kì, trong khi một số châu lục khác giảm (châu Âu), không tăng (châu Đại Dương), tâng giảm không ổn định (châu Mĩ), tăng nhẹ (châu Á).

Bài 3 trang 23 sgk địa lý 11. Hãy phân tích tác động của những vấn đề dân cư và xã hội châu Phi tới sự phát triển kinh tế của châu lục này.

  • Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao, nên dân số tăng nhanh, gây nhiều áp lực nặng nề đến chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế và tài nguyên, môi trường.
  • Tỉ lệ người nhiễm HIV cao, làm suy giảm lực lượng lao động.
  • Các cuộc xung đột tại nhiều khu vực đã cướp đi hàng triệu sinh mạng, trong đó có một lực lượng lớn người trong độ tuổi lao động.
  • Trình độ dân trí thấp, nhiều hủ tục chưa được xoá bỏ, xung đột sắc tộc, đói nghèo, bệnh tật đã và đang đe doạ cuộc sông của hàng trăm triệu người châu Phi.
Đánh giá bài viết
2 2.742
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Địa Lí 11 Xem thêm