Giải bài tập SGK Địa lý lớp 11 Bài 6: Hợp Chủng Quốc Hoa Kì (Tiết 3)

Giải bài tập Địa lý lớp 11 Bài 6

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 11 Bài 6: Hợp Chủng Quốc Hoa Kì (Tiết 3) giúp các bạn giải các bài tập phần Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì. Chúc các bạn học tốt môn Địa lý 11.

Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì

Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì

Bài 1 (trang 45 sgk Địa Lí 11): Lập bảng theo mẫu sau và điền vào bảng các loại nông sản chính của Hoa Kì.

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 11 Bài 6: Hợp Chủng Quốc Hoa Kì (Tiết 3)

Bài 2 (trang 46 sgk Địa Lí 11): Lập bảng theo mẫu sau và điền vào bảng các ngành công nghiệp chính của Hoa Kì.

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 11 Bài 6: Hợp Chủng Quốc Hoa Kì (Tiết 3)

Đánh giá bài viết
8 5.582
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Địa Lí 11 Xem thêm