Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

Giải bài tập Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Hóa học lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Hóa.

Bài 5: Nguyên tố hóa học

Bài 5.1 trang 6 sách bài tập Hóa 8: Có thể dùng cụm từ khác nhưng nghĩa tương đương với cụ từ: “Có cùng số proton trong hạt nhân”, trong định nghĩa về nguyên tố hóa học. Đó là cụm từ A, B hay C?

A. Có cùng thành phần hạt nhân.

B. Có cùng khối lượng hạt nhân.

C. Có cùng điện tích hạt nhân.

Lời giải:

Chọn: C.

Bài 5.2 trang 6 sách bài tập Hóa 8: Hãy viết tên và kí hiệu hóa học của những nguyên tố mà ngử có số proton trong hạt nhân bằng từ 1 đến 10 (xem bảng 1, phần phụ lục).

Lời giải:

STT

Số proton

Tên nguyên tố

Kr hiệu hóa học

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hidro

Heli

Liti

Beri

Bo

Cacbon

Nitơ

Oxi

Flo

Neon

H

He

Li

Be

B

C

N

C

F

Ne

Bài 5.3

Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

Hãy viết tên và kí hiệu hóa học của mỗi nguyên tố (xem bảng 1, phần phụ lục).

Lời giải:

Tên nguyên tố hóa học

Kí hiệu

Số proton

Liti

Li

3

Beri

Be

4

Bo

B

5

Flo

F

9

Bài 5.4 trang 7 sách bài tập Hóa 8: a) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học để diễn đạt các ý sau: Chín nguyên tử magie, sáu nguyên tử clo, tám nguyên tử neon.

b) Tính khối lượng bằng đơn vị cacbon lần lượt của: 7K, 12Si và 15P.

Lời giải:

a) 9Mg; 6Cl; 8Ne.

b) Khối lượng của:

7K: 7.39 = 273 đvC

12Si: 12.28 = 336 đvC

15P: 15.31 = 465 đvC

Bài 5.5 trang 7 sách bài tập Hóa 8: Hai nguyên tử magie nặng bằng mấy nguyên tử oxi?

Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

Lời giải:

Khối lượng của 2 nguyên tử Mg: 2.24 = 48đvC

Lập tỉ lệ: \frac{2Mg}{O}=\frac{48}{16}=3

Vậy 2 nguyên tử magie nặng hơn 1 nguyên tử oxi là 3 lần.

Bài 5.6 trang 7 sách bài tập Hóa 8: Biết rằng bốn nguyên tử magie nặng bằng ba nguyên tử nguyên tố X Hãy viết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X.

Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

Lời giải:

Khối lượng của 4 nguyên tử Mg: 4.24 = 96đvC

Mà:

\frac{4Mg}{X}=3\Rightarrow X=\frac{4Mg}{3}=\frac{96}{3}= 32 đvC

Vậy X là số nguyên tố lưu huỳnh (S).

Bài 5.7 trang 7 sách bài tập Hóa 8: Cho biết sơ đồ hai nguyên tử như hình bên.

Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

a) Nếu sự giống nhau và khác nhau về thành phần hạt nhân của hai nguyên tử.

b) Giải thích vì sao nói được hai nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học. Viết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố.

Lời giải:

a) Thành phần hạt nhân của hai nguyên tử giống nhau về số proton khác nhau về số proton khác nhau về số nơtron.

b) Vì 2 nguyên tử này có cùng số proton trong hạt nhân là 2 proton nên có cùng 1 nguyên tố hóa học đó là Heli.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Giải bài tập trang 25 SGK Hóa lớp 8: Đơn chất và hợp chất – Phân tử

Giải bài tập trang 28 SGK Hóa học lớp 8: Bài thực hành 2

Đánh giá bài viết
1 822
Giải bài tập Hóa học 8 Xem thêm