Giải bài tập SGK Lịch sử 12 bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939

Giải bài tập môn Lịch sử lớp 12

Giải bài tập SGK Lịch sử 12 bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sử lớp 12. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SGK Lịch sử 12 bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935

Giải bài tập SGK Lịch sử 12 bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 15

Câu 1: Phong trào dân chủ 1936 - 1939 đã diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào?

Trả lời:

* Tình hình thế giới:

 • Các thế lực phát xít cầm quyền ráo riết chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh thế giới.
 • Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp, thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa.

*Tình hình trong nước:

Nhiều đảng phái chính trị hoạt động, trong đó Đảng Đông Dương hoạt động mạnh nhất, có tổ chức chặt chẽ và chủ trương rõ ràng.

Pháp tập trung khai thác thuộc địa gây nên nhiều chuyển biến lớn về nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp.

 • Nông nghiệp: Pháp tăng cường chiếm ruộng đất của nông dân, lập ra các đồn điền của tư bản Pháp.
 • Công nghiệp: Pháp nắm độc quyền một số ngành công nghiệp trọng điểm.
 • Thương nghiệp: Pháp nắm độc quyền buôn bán rượu, thuốc phiện, muối.

Câu 2: Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 - 1939.

Trả lời:

* Ý nghĩa lịch sử:

 • Buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ.
 • Quần chúng được giác ngộ về chính trị, tham gia vào mặt trận dân tộc thống nhất và trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng.
 • Đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện và ngày càng trưởng thành.

* Bài học kinh nghiệm:

 • Tích lũy kinh nghiệm xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, kinh nghiệm tổ chức, lao động quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp.
 • Đảng thấy được những hạn chế của mình trong công tác mặt trận, vấn đề dân tộc.

Câu 3: Em có nhận xét gì về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh trong phong trào dân chủ 1936 - 1939?

Lời giải:

 • Về quy mô: rộng lớn, diễn ra rộng khắp cả nước, trên nhiều mặt trận.
 • Về lực lượng: thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
 • Về hình thức đấu tranh: đa dạng, phong phú với nhiều hình thức công khai, bán công khai.

=> Phong trào dân chủ 1936 -1939 là cuộc diễn tập lần thứ 2, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Đánh giá bài viết
1 586
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Lịch Sử 12 Xem thêm