Giải bài tập SGK Sinh học lớp 11 bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

1 160

Giải bài tập môn Sinh học lớp 11

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 11 bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 11. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 174 SGK Sinh học lớp 11: Sinh sản vô tính ở động vật

Giải bài tập trang 178 SGK Sinh học lớp 11: Sinh sản hữu tính ở động vật

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 11 bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Bài 1: Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêron hoặc prôgestêron + ơstrồgen) có thể tránh được mang thai, tại sao?

Lời giải:

Uống thuốc viên tránh thai hằng ngày làm cho nồng độ các hoocmôn này trong máu cao và do vậy gây ức chế lên tuyến yên và vùng dưới dồi. Vùng dưới đồi giảm tiết GnRH, tuyến yên giảm tiết FSH và LH. Do nồng độ các hoocmôn GnRH, FSH và LH giảm nên trứng không chín và không rụng, giúp tránh được mang thai.

Bài 2: Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testôstêron ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh hay không, tại sao?

Lời giải:

FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng, LH kích thích tế bào kẽ (tế bào Lêiđich) sản xuất ra testostêrôn. Testostêrôn kích thích ống sinh tinh phát triển và sản sinh tinh trùng. Vì vậy,tăng hay giảm sản xuất hoocmôn FSH, ICSH sẽ làm thay đổi nồng độ testostêron, làm ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng.

Bài 3: Quá trình sản xuất hoocmôn FSH, LH, ơstrôgen và prôgestêron bị rối loạn có ảnh hưởng đến quá trình sinh trứng hay không, tại sao?

Lời giải:

Thay đối nồng độ testostêron, làm ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng.

FSH, LH kích thích phát triển nang trứng, làm cho trứng chín và rụng. Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH của tuyến yên làm rối loạn quá trình trứng chín và rụng. Nồng độ prồgestêron và ơstrôgen trong máu có tác dụng lên quá trình sản xuất hoocmôn FSH, LH của tuyến yên. Vì vậy ảnh hưởng đến quá trình sản sinh trứng.

Đánh giá bài viết
1 160
Giải bài tập Sinh học 11 Xem thêm