Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 3: Where Did You Go On Holiday?

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 3

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 3: Where Did You Go On Holiday? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với nội dung giải chi tiết có kèm theo lời dịch sẽ giúp các bạn dễ dàng tiếp thu kiến thức.

Lesson 1 - Unit 3 trang 18, 19 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a) What did you do on your summer holiday, Peter?

Bạn đã làm gì vào kỳ nghỉ hè của mình vậy Peter?

I went on a trip with my family.

Mình đã đi du lịch cùng với gia đình mình.

b) Where did you go? Bạn đã đi đâu?

I went to Ha Long Bay. Mình đã đi vịnh Hạ Long.

c) What was the trip like? Chuyến đi đã thế nào?

It was really nice. Nó thật sự tốt đẹp.

d) What about you? Where did you go?

Còn bạn thì sao? Bợn đã đi đâu? I went to Ho Chi Minh City.

Mình đã đi Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chỉ và đọc.

a) Where did you go on holiday? Bợn đẫ đi đâu vào kỳ nghỉ?

I went to Ha Long Bay. Tôi đã đi vịnh Hạ Long.

b) Where did you go on holiday? Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ?

I went to Phu Quoc Island. Tôi đã đi đảo Phú Quốc.

c) Where did you go on holiday? Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ?

I went to Hoi An Ancient Town. Tôi đã đi phố cổ Hội An.

Where did you go on holiday? Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ?

I went to Hue Imperial City. Tôi đã đi cố đô Huế.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về kỳ nghỉ của bạn.

Where were you on holiday? Bạn đã ở đâu vào kỳ nghỉ?

I was ... Tôi đã...

Where did you go? Địa chỉ của bạn là gì?

I went to... Tôi đã đi đến...

What was the trip like? It was...

Chuyến đi đó thế nào? Nó

4. Nghe và nói

1. c 2. d 3. b 4. a

1. Mai: Where were you last weekend, Tom?

Tom: I was at the seaside.

Mai: Where did you go?

Tom: I went to Ha Long Bay

2. Mai: What's that?

Quan: It's a photo of my trip last summer.

Mai: Where did you go, Quan?

Quan: I went to Hue Imperial City.

3. Mai: Where did you go last Sunday, Linda?

Linda: I went to Ha Noi.

Mai: Oh, that's great.

4. Mai: Where did you go last month, Nam?

Nam: I went to Ho Chi Minh City.

Mai: Did you have a good time?

Nam: Yes, I did

5. Đọc và nối

1 - c Bạn đã ở đâu vào mùa hè năm ngoái/ vừa qua?

Tôi đã ở tại bờ biển.

2 - d Bạn đã đi đâu?

Tôi đã đi đảo Phú Quốc.

3 - a Bạn đã làm gì?

Tôi đã đi bằng một chuyến đi thuyền.

3 - e Chuyến đi đã thế nào?

Nó tuyệt vời.

4 - b Đó là gì?

Đó là một tấm ảnh của chuyến du lịch của tôi.

6. Chúng ta cùng chơi

Tìm một người nào đó mà...

Tìm một người nào đó mà đã đi đến bờ biển vào năm ngoái.

Lesson 2 - Unit 3 trang 20, 21 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại

a) Where did you go on holiday, Phong?

Bạn đã đi đâu vào kỷ nghỉ vậy Phong?

I went to my hometown in Hoa Binh Province

Mình đi về quê ở tỉnh Hòa Bình

b) How did you get there? Bạn đến đó bàng cách nào?

I went by coach Mình đã đi bằng xe khách.

c) What about you, Tony? Where did you go?

Còn bạn thì sao Tony? Bạn đã đi đâu?

I went back to Australia. Mình đỡ trở về Úc.

d) How did you get there? Bạn đến đó bằng cách nào?

I went by plane. Mình đã đi bằng máy bay.

2. Chỉ và đọc

a) How did you get there? Bạn đến đó bằng cách nào?

I went by train. Mình đã đi bằng tàu lửa.

b) How did you get there? Bạn đến đó bằng cách nào?

I went by taxi. Mình đã đi bằng tac xi.

c) How did you get there? Bạn đến đó bằng cách nào?

I went by motobike. Mình đã đi bằng xe máy.

d) How did you get there? Bạn đến đó bằng cách nào?

I went by underground. Mình đã đi bằng tàu điện ngầm

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời nhừng câu hỏi về làm cách nào để đến nơi khác, Where were you on holiday? Bạn ở đâu vào kỳ nghỉ?

I was in... Tôi đã ở...

Where did you go? Bạn đã đi đâu?

went to Tôi đã đi đến...

How did you get there? Bạn đến đó bằng cách nào?

I went by... Tôi đến đó bằng...

4. Nghe và viết một từ vào mỗi khoảng trống

I Mai went to see her grandparents by motorbike.

Mai đến thăm ông bà bằng xe máy.

1. Linda went to her hometown by train

Linda đã đến quê của cô ấy bằng Tàu lửa.

2. Nam went to the seaside by taxi

Nam đã đi đến bờ biển bằng taxi.

Trung went to Da Nang by plane.

Trung đã đến Đà Nẵng bằng máy bay.

Audio script

1. Hello. My name's Mai. I live in Ha Noi, but my grandparents live in a village in Nam Dinh Province. Last weekend, we went to Nam Dinh by motorbike.

2. I'm Linda. My hometown is a small town in the north of England. I went there by train last holiday.

Hello, everyone. My! name's Nam. Last summer, I went to the seaside with my parents by taxi.

Hello. My name's Trung. My hometown is Da Nang. Last month, I went there by plane.

5. Viết về kỳ nghỉ vừa qua của em

1. Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ vừa qua?

I went to Nha Trang City. Tôi đã đi Thành phố Nha Trang.

2. Bạn đến đó bằng cách nào?

I went by plane. Tôi đã đến đó bằng máy bay.

3. Bạn đã làm gì ở đó?

I swam in the sea with my family. Tôi đã bơi ở biển với gia đình mình.

4. Bạn có thích chuyến đi không?

Yes, I did.

Đánh giá bài viết
18 2.356
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm