Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 4: SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 4

Để học tốt tiếng Anh 7 Thí điểm Unit 4: MUSIC AND ARTS giúp các em học sinh nắm được nội dung trong bài học Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 4: SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 4: Music and Arts

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 5: SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 5: COMMUNICATION, SKILLS 1

SKILLS 2

CÁC KĨ NĂNG 2 (Tr.45)

Listening

Listening tip (mẹo nghe)

Khi bạn nghe, ghi chép là việc rất quan trọng. Cố gắng ghi chép các từ khóa (các từ quan trọng.) Việc này giúp bạn nhớ các ý chính.

1. Listen to the passage about Picasso and circle the words you hear. (Nghe bài nghe về Picasso và khoanh tròn từ bạn nghe thấy.)

1. artists

2. training

3. portrait

4. paintings

2. Listen to the passage again and choose the correct answers. (Nghe lại đoạn văn và chọn câu trả lời đúng.)

1. A 2. B 3. A 4. C

3. Listen to the passage one more time. As a class, discuss how the listening is organized (according to a timeline, the order of important events, or another way.) (Nghe bài văn một lần nữa. Làm việc chung cả lớp, thảo luận xem bài nghe được tổ chức như thế nào (theo thời gian, theo độ quan trọng của sự kiện hay theo cách nào khác.)

The passage is organized according to timeline.

Writing

Informal letter of invitation (Thư mời thân mật)

4. Read the following letter and choose the correct answer. (Đọc bức thư sau và chọn câu trả lời đúng.)

1. A 2. B

Bài dịch:

82, đường Trần Quốc Hoàn, Hà Nội Ngày 12 tháng 11 năm 20...

Chào David,

Tớ rất vui khi nghe tin bạn trở lại Hà Nội. Lần này bạn đi xem rối nước với mình không? Tớ chắc chắn rằng bạn sẽ thích nó đó. Tối thứ bảy bạn có đi được không? Địa chỉ là 57B phố Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm. Buổi trình diễn bắt đầu lúc 8 giờ tối, vậy hãy gặp nhau vào lúc 7h45 bên ngoài rạp kịch nhé. Tớ hy vọng chúng ta sẽ cùng có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

Hẹn gặp bạn ở đó nhé.

Chúc bạn ngày mới vui vẻ!

Thân ái,

Dương

Writing tip (Mẹo viết)

Khi bạn viết một lá thư mời thân mật, bạn sử dụng cấu trúc:

- How about + V-ing?

5. Now write a letter to invite a friend to an art exhibition, using the following cues: (Bây giờ viết một bức thư để mời một người bạn đến dự một buổi triển lãm nghệ thuật. Sử dụng các gợi ý sau:)

Event: Exhibition of Modem Art

Time: 9 o'clock, Saturday morning

Place: Arts Centre

Time to meet: 8.15

Sự kiện: Triển lãm Nghệ thuật Hiện đại

Thời gian: 9 giờ, sáng thứ Bảy

Địa điểm: Trung tâm Nghệ thuật

Thời gian gặp: 8 giờ 15 phút

Bài viết

84, Ho Tung Mau Street, Ha Noi December 2nd, 2015 Dear Lan,

How are you? Are you busy on Saturday? I have just bought two tickets for the exhibition of Modem Art and and I'd like you to go with me. I know you like art and I think it'll be very interesting to go to this exhibition. Could we meet at the Arts Centre at 8.15 on Saturday morning? The exhibition will be opened at 9 o'clock,so I think we will have some time to have a drink together. What do you think?

Write to me soon!

Love,

Louis

Bài dịch

84, đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội Ngày 2 tháng 12 năm 2015

Lan thân mến,

Bạn khỏe không? Bạn có bận vào thứ bảy không? Tớ vừa mới mua hai vé cho buổi Triển lãm Nghệ thuật Hiện đại và tớ muốn mời bạn đi cùng tớ. Tớ biết bạn thích nghệ thuật và tớ nghĩ sẽ rất thú vị khi đi xem triển lãm này. Chúng ta có thể gặp nhau tại Trung tâm Nghệ thuât, vào lúc 8 giờ 15 phút sáng thứ bảy không? Buổi triển lãm sẽ mở cửa vào lúc 9 giờ, do vậy tớ nghĩ chúng ta sẽ có thời gian để uống một thứ gì đó cùng nhau. Cậu nghĩ sao?

Viết thư cho tớ sớm nhé!

Thân,

LOOKING BACK - PROJECT

ÔN BÀI (Tr.46)

Vocabulary

1. Match the words in column A with the ones in column B. (Nối các từ trong cột A với các từ trong cột B.)

1. e 2. c 3. b 4. a 5. d

2. Put a word from the box in each gap to complete the passage. (Đặt một từ trong khung vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn.)

1. music 2. arts 3. stages 4. go 5. films

Bài dịch:

Glastonbury là lễ hội trình diễn nghệ thuật lớn nhất thế giới. Nó được tổ chức hàng năm tại ngôi làng Pilton, gần Glastonbury, Somerset, Anh. Nó nổi tiếng về âm nhạc đương đại. Nó cũng nổi tiếng về nhảy, hài kịch, kịch, xiếc và các loại hình trình diễn nghệ thuật khác.

Lễ hội đầu tiên được tổ chức vào thập niên 1970. Kể từ đó, nó được tổ chức hàng năm và lớn hơn về quy mô. Những sân khấu khác được sắp xếp cho các màn trình diễn. Lễ hội kéo dài ba hoặc bốn ngày ở ngoài trời. Tất cả mọi người trên khắp thế giới đều đến lễ hội Glastonbury. Bây giờ lễ hội tiếp đón khoảng 150.000 người tham dự. Lễ hội cũng sản xuất ra các bộ phim và các album ca nhạc.

Grammar

3. Put the words/ phrases from the box in the gaps to complete the sentences. (Đặt các từ/ cụm từ trong bảng vào chỗ trống để hoàn thành câu.)

1. art gallery 2. Artistic 3. films 4. in person 5. sung

4. Rewrite these sentences, using the words in brackets. (Viết lại các câu sau, sử dụng các từ trong ngoặc.)

1. The photograph is not as big as the painting.

(Bức ảnh không lớn như bức tranh.)

2. My paintings isn't as expensive as this painting.

(Tranh của tôi không đắt tiền như bức tranh này.)

3. This picture isn't different from the picture in our room.

(Bức ảnh này là không khác với bức ảnh trong phòng của bạn.)

4. The film we saw last week isn't as interesting as this one.

(Bộ phim chúng ta đã xem trong tuần qua không thú vị như phim này.)

5. The journey was not as long as we thought at first.

(Cuộc hành trình không lâu như chúng tôi nghĩ lúc đầu.)

5. Complete the following sentences, using "too" or "either". (Hoàn thành câu, sử dụng "too" hoặc "either".)

1. too 2. either 3. either 4. too 5. too

Communication

6. Match the questions 1-6 with the answers A-F. (Nối các câu hỏi từ 1-6 với các câu trả lời từ A - F.)

1. B 2. A 3. E 4. C 5. D 6. F

Finished! Now I can ...

(Đã hoàn thành! Bây giờ tôi có thể ...)

✓✓

✓✓✓

• Nói về âm nhạc và nghệ thuật

• Sử dụng cấu trúc (not) as ... as, the same as, diferent from để so sánh các người và các vật

• Sử dụng too, either

• Viết một thư mời theo phong cách thân mật

DỰ ÁN (Tr.47)

Dong Ho Painting.

1. Work in groups. Look at the following pictures and read the information below. (Làm việc theo nhóm. Nhìn vào những bức tranh sau và đọc thông tin dưới đây.)

Bài dịch

Tranh Đông Hồ được làm ở làng Đông Hồ, tỉnh Bắc Ninh. Chúng được làm bằng tay, khắc họa những con vật, truyền thuyết và cuộc sống hàng ngày. Những bức tranh được làm bằng giấy truyền thống với những màu sắc tự nhiên rất đẹp. Người ta thường mua và thưởng lãm chúng trong dịp Tết.

2. Based on the information about Dong Ho paintings and your own ideas, draw a picture of animals or the things around you. Write a few sentences to describe your picture. Think of the following before you start painting. (Dựa vào thông tin về tranh Đông Hồ và ý tưởng của riêng bạn, vẽ một bức tranh về động vật hoặc sự vật xunh quanh bạn. Viết một vài câu miêu tả bức tranh của bạn. Nghĩ về những điều sau trước khi bạn vẽ.)

- Content: (an animal, a tree, a flower, a person ...) (Nội dung: một con vật, một cây xanh, một bông hoa, một người ...)

- Materials: (pencil, crayon, paper, canvas ...) (Chất liệu: bút chì, bút màu, giấy vẽ, giá vẽ ...)

- Colours: (red, yellow, blue ...) (Màu sắc: đỏ, vàng, xanh da trời ...)

Organize a painting exhibition among the class members. Write a few sentences comparing different paintings. (tổ chức một buổi triễn lãm tranh giữa các bạn trong lớp. Viết vài câu so sánh sự khác biệt của các tranh.)

Student's answer (Học sinh tự trả lời)

Đánh giá bài viết
29 3.222
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 7 Xem thêm