Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 6

Tin học 12: Biểu mẫu

Để giúp các bạn học sinh giải bài tập Tin học lớp 12 một cách tốt nhất, VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 6, nội dung tài liệu kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.

Giải bài tập SGK Tin học 12

Bài 1 trang 54 Tin học 12: Hãy cho biết sự khác nhau giữa chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế của biểu mẫu.

Lời giải:

- Biểu mẫu: Thường có giao diện thân thiện và thường được sử dụng để cập nhật dữ liệu. Việc cập nhật dữ liệu trong biểu mẫu thực chất là cập nhật dữ liệu trên bảng dữ liệu nguồn.

- Chế độ thiết kết biểu mẫu: Ta có thể thiết kế mới, xem hay sửa đổi thiết kế cũ của biểu mẫu. Thường sử dụng để thêm/bớt, thay đổi vị trí của các trường dữ liệu. Định dạng phông chữ cho các trường dữ liệu và các tiêu đề. Tạo các nút lệnh (đóng biểu mẫu, chuyển đến bản ghi đầu,…) để người dùng thao tác với dữ liệu thuận tiện hơn.

Bài 2 trang 54 Tin học 12: Hãy nên thứ tự các thao tác tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ.

Lời giải:

- Đầu tiên chọn bảng muốn tạo biểu mẫu.

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 6

- Sau đó nhấn vào create. Nhấn vào More Forms rồi chọn Form Wizard.

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 6

- Chọn những trường ta muốn cho vào biểu mẫu.

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 6

- Kết thúc tạo form bằng wizard nếu ta không muốn tự thiết kế thêm gì nữa.

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 6

- Kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 6

Bài 3 trang 54 Tin học 12: Hãy nêu các bước tạo biểu mẫu để nhập và sửa thông tin cho mỗi học sinh.

Lời giải:

- Đầu tiên chọn bảng muốn tạo biểu mẫu.

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 6

- Sau đó nhấn vào create. Nhấn vào More Forms rồi chọn Form Wizard.

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 6

- Chọn những trường ta muốn cho vào biểu mẫu.

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 6

- Kết thúc tạo form bằng wizard nếu ta không muốn tự thiết kế thêm gì nữa.

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 6

- Dùng biểu mẫu để sửa thông tin:

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 6

Kết quả: Ở bảng gốc đã bị đổi tên thành Việt An.

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 6

- Sử dụng để thêm bản ghi.

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 6

- Access sẽ tự động tạo cho ta như hình. Ta chỉ cần nhập thông tin học sinh mới vào

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 6

- Kết quả: Một bản ghi mới đã được tạo ra.

Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 6

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 6. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 378
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tin học 12 Xem thêm