Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 8: Khi nào thì AM+ MB= AB?

Giải bài tập Toán lớp 6: Khi nào thì AM+ MB= AB?

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 8: Khi nào thì AM+ MB= AB? bao gồm các bài tập tham khảo chương 1 số học lớp 6, dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, nhằm giúp các em hệ thống kiến thức học tập, ôn tập tốt môn Toán lớp 6. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo các lời giải bài tập môn Toán 6 dưới đây

Khi nào thì AM + MB = AB?

Bài tập luyện thêm. Khi nào AM + MB = AB?

1. Cho điểm E nằm giữa hai điểm B và C, biết rằng BE= 10cm, BC= 16cm.

Tính độ dài đoạn thẳng CE.

2.Cho ba điểm A,B,C biết rằng AC= 5cm, BC= 3cm, và B nằm giữa hai điểm A và C.

a) Tính độ dài đoạn AB.

b) Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho Bd = 5cm. Chứng tỏ AB=CD.

3. a) Cho ba điểm A,B,C. Biết AB = 2,6 cm, AC = 5cm, BC=2.4cm. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? vì sao?

b) Cho 3 điểm A,B,C biết AB = 2cm, AC= 3cm, BC= 4cm. Hỏi ba điểm A,B,C có thẳng hàng không vì sao.

4. Cho hai điểm A,B sao cho AB= 8 cm. Trên đường thẳng AB lấy M sao cho MB= 3 cm. Tính độ dài MA.

5. Cho điểm I nằm giữa C và D biết rằng IC- ID= 1cm và CD= 5cm. Tính độ dài IC, ID.

Hướng dẫn – Giải- Đáp số:

1. E nằm giữa B và C, Ta có: BE + EC= BC

10+ EC=16 suy ra: EC = 6cm.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 8: Khi nào thì AM+ MB= AB?

2. B nằm giữa A và C, ta có: AB + BC = AC suy ra: AB + 3 = 5

Suy ra: AB= 2cm.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 8: Khi nào thì AM+ MB= AB?

b) C nằm giữa B và D, ta có: AB +BC = BD

3 + CD=5cm => CD= 2 cm, Suy ra AB= CD (=2cm).

3. a) Ta có AB+ BC= 2.6 + 2.4= 5cm

=> AB+ BC= AC nên B nằm giữa hai điểm A và C.

b) ta có:

AB+ BC ≠AC nên B không nằm giữa A và C.

AB+AC ≠BC nên A không nằm giữa B và C.

AC + BC ≠AB nên C không nằm giữa A và B.

Suy ra không có điểm nào nằm giữa điểm nào.

4. Ta xét các trường hợp sau:

+ Trường hợp 1: Điểm M nằm giữa A và B.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 8: Khi nào thì AM+ MB= AB?

Ta có: AM+ BM=AB => Am+3.Am=AB => 4AM = 8 cm => AM = 2cm

+ Trường hợp 2: Điểm A nằm giữa M và B

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 8: Khi nào thì AM+ MB= AB?

Ta có: MA – MA= AB

=> 3.AM-MA=8 => 2 AM= 8 => AM = 4 cm

+ Trường hợp 3: Điểm B nằm giữa M và A => AM > BM

Mà BM= 3. MA> MA => trường hợp này không xảy ra.

5. I nằm giũa C và D ta có IC+ ID= CD.

Suy ra IC + ID= 5, mà IC- ID=1 do đó IC= (5+1):2= 3cm

ID=(5-1) : 2 = 2(cm)

Giải bài tập Toán 6 bài 46 trang 121

Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK, biết IN=3cm, NK=6cm Tính độ dài đoạn IK.

Giải:

Theo đề bài N là một điểm của đoạn thẳng IK; N không trùng hai đầu mút vậy M phải nằm giữa hai điểm I và K.

Ta có: IK= IN + NK = 3 + 6 = 9 (cm)

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 8: Khi nào thì AM+ MB= AB?

Bài 47 trang 121 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Gọi M là một điểm của đoạn EF. Biết EM=4cm, EF=8cm. So sánh hai đoạn EM và EF.

M là một điểm của đường đoạn thẳng EF, M không trùng với hai đầu đoạn thẳng vậy M nằm giữa E và F.

Ta có: EM+ MF= EF. Suy ra: EM=FM (= 4cm)

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 8: Khi nào thì AM+ MB= AB?

Bài 48 trang 121 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Em Hà có một sợi dây 1.25m. Em dùng sợi dây đó đo chiều rộng của lớp học. Sau bốn lần căng dây đo liên tiếp thì khoảng cách giữa hai đầu dây và mép tường còn lại bằng 1/5 độ dài sợi dây. Hỏi chiều rộng lớp học?

Giải:

Dùng cách công liên tiếp ta có thể đo được chiều rồng lớp học là:

1,25 + 1,25.frac15 =5.25 (m)

Bài 49 trang 121 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Gọi M và N là hai điểm nằm giữa hai mút của đoạn thẳng AB, Biết rằng AN=BM. So sánh AM và BN. Xét cả hai trường hợp(h.25)

Giải: Xét cả hai trường hợp sau:

a) Xét trường hợp điểm M nằm giữa hai điểm A và N; Điểm N nằm giữa hai điểm B và M.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 8: Khi nào thì AM+ MB= AB?

- Vì M nằm giữa A và M nên AN= AM+MN (1)

- Vì N nằm giữa B và M nên BM= BN + MN (2)

Mà AN= BM (đề bài) nên từ (1) và (2) suy ra AM + MN = BN + MN

Do đó: AM = BN.

b) Xét trường hợp điểm N nằm giữa A và M; điểm M nằm giữa B và N.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 8: Khi nào thì AM+ MB= AB?

- Vì N nằm giữa A và M nên AN + NM= AM (3)

- Vì M nằm giữa B và N nên BM + MN= BN (4)

Mà AN=BM (Đề bài) nên từ (3) và (4) AM=BN

Bài 50 trang 121 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Cho ba điểm V,A,T thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu: TV+VA=TA

Giải:

Nếu TV+ VA=TV thì V nằm giữa hai điểm T và A.

Nhận xét: Ta thấy điểu kiện V,A,T thẳng hàng nhau là thừa.

Bài 51 trang 122 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Trên một đường thẳng, hãy vẽ ba điểm V,A,T sao cho TA=1cm, VA=2cm, VT=3cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Giải:

Ta có TA+ VA = TV (Vì 1+2=3), nên điểm A nằm giữa hai điểm T và V.

Bài 52 trang 122 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Đố: Quan sát hình 53 và cho biết nhận xét sau là đúng hay sai:

Đi từ A đến B thi đi theo đoạn thẳng là ngắn nhất.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 8: Khi nào thì AM+ MB= AB?

Giải: Dễ dàng nhận thấy điều trên là đúng.

Đánh giá bài viết
20 3.733
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 6 Xem thêm