Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Giải bài tập Toán lớp 7 bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Lời giải hay bài tập Toán 7 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 11 trang 41: Tìm căn bậc hai của 16

Lời giải

Ta có: 42 = 16 và (-4)2 = 16

Nên 4 và – 4 là các căn bậc hai của 16

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 11 trang 41: Viết các căn bậc hai của: 3; 10; 25

Lời giải

Ta có: Các căn bậc hai của 3: √3 ;-√3

Các căn bậc hai của 10: √10 ;-√10

Các căn bậc hai của 25: 5 ; - 5

Bài 82 (trang 41 SGK Toán 7 Tập 1): Theo mẫu: Vì 22 = 4 nên √4 = 2. Hãy hoàn thành bài tập sau

a) Vì 52 = ... nên √ = 5

b) Vì 7 ... . = 49 nên ... = 7

c) Vì 1 ... = 1 nên √1 =

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Lời giải:

a) Vì 52 = 25 nên √25 = 5

b) Vì 72 = 49 nên √49 = 7

c) Vì 12 = 1 nên √1 = 1

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bài 83 (trang 41 SGK Toán 7 Tập 1): Ta có √25 = 5 ; -√25 = -5 ; √(-5)2 = √25 = 5

Theo mẫu trên hãy tính

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Lời giải:

a) √36 = 6

b) -√16 = -4

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bài 84 (trang 41 SGK Toán 7 Tập 1): Nếu √x = 2 thì x2 bằng

A. 2 ; B. 4 ; C. 8 ; D. 16

Lời giải:

Ta có √x = 2 nên x = 4

Do đó x2 = 16

Vậy chọn D

Bài 85 (trang 42 SGK Toán 7 Tập 1): Điền số thích hợp vào ô trống.

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Lời giải:

(Bởi vì bảng khá dài nên mình chia thành 2 bảng, các bạn cần chú ý nhé)

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bài 86 (trang 42 SGK Toán 7 Tập 1): Sử dụng máy tính bỏ túi

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Lời giải:

Hình dưới là cách bấm máy tính và kết quả của các phép tính trên:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Đánh giá bài viết
33 1.485
Toán lớp 10 Xem thêm