Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

8 2.321

Giải bài tập Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 8. Lời giải hay bài tập Toán 8 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 3 trang 38: Cho phân thức:
Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

a) Tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu.

b) Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

Lời giải

a) Nhân tử chung của cả tử và mẫu: 2x2

b)

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 3 trang 39: Cho phân thức:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

a) Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi tìm nhân tử chung của chúng.

b) Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

Lời giải:

a) 5x + 10 = 5(x + 2)

25x2 + 50x = 25x(x + 2)

⇒ Nhân tử chung của chúng là: 5(x + 2)

b)

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 3 trang 39: Rút gọn phân thức:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

Lời giải

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 3 trang 39: Rút gọn phân thức:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

Lời giải

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

Bài 7 (trang 39 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn phân thức:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

Lời giải:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

Bài 8 (trang 40 SGK Toán 8 Tập 1): Trong tờ nháp của một bạn có ghi một số phép rút gọn phân thức như hình sau:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

Theo em câu nào đúng, câu nào sai? Em hãy giải thích.

Lời giải:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

Đúng vì đã chia cả tử và mẫu của vế trái cho 3y.

b) Vế phải chứng tỏ đã chia mẫu của vế trái cho 3y + 1 vì 9y + 3 = 3(3y + 1).

Nhưng tử của của vế trái không có nhân tử 3y + 1. Nên phép rút gọn này sai.

c) Sai, vì y không phải là nhân tử chung của tử thức và mẫu thức của vế trái.

d) Đúng, vì đã rút gọn phân thức ở vế trái với nhân tử chung là 3(y + 1).
Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

Bài 9 (trang 40 SGK Toán 8 Tập 1): Áp dụng qui tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

Lời giải:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

Bài 10 (trang 40 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đố em rút gọn được phân thức:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

Lời giải:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

Bài 11 (trang 40 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn phân thức:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

Lời giải:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

Bài 12 (trang 40 SGK Toán 8 Tập 1): Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

Lời giải:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

Bài 13 (trang 40 SGK Toán 8 Tập 1): Áp dụng qui tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức 

Lời giải:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Rút gọn phân thức

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 8: Ôn tập chương 1

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 Bài 1: Phân thức đại số

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức

Đánh giá bài viết
8 2.321
Toán lớp 8 Xem thêm