Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 5: Bảng Căn bậc hai

1 647

Bài 5: Bảng Căn bậc hai

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 5: Bảng Căn bậc hai. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Toán của các bạn học sinh lớp 9 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo

1. Bài 38 trang 23 sgk Toán 9 - tập 1

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

5,4;   7,2;    9,5;    31;     68.

Hướng dẫn giải:

Sử dụng máy tính cho kết quả như sau:

\sqrt{5,4}\approx2,324

\sqrt{7,2}\approx2,683

\sqrt{9,5}\approx3,082

\sqrt{31}\approx5,568

\sqrt{68}\approx8,246

So sánh kết quả, ta thấy:

\sqrt{5,4}<\sqrt{7,2}<\sqrt{9,5}<\sqrt{31}<\sqrt{68}

2. Bài 39 trang 23 sgk Toán 9 - tập 1

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

115;     232;    571;     9691.

Hướng dẫn giải:

Sử dụng máy tính cho kết quả như sau:

\sqrt{115}\approx10,724

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 5: Bảng Căn bậc hai

\sqrt{232}\approx15,232

\sqrt{571}\approx23,896

<\sqrt{9691}\approx98,443

So sánh kết quả, ta được:

10,724<15,232<23,896<98,443

\Leftrightarrow\sqrt{115}<\sqrt{232}<\sqrt{571}<\sqrt{9691}

3. Bài 40 trang 23 sgk Toán 9 - tập 1

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

0,71;    0,03;      0,216;

0,811;   0,0012;    0,000315.

Lời giải chi tiết

\sqrt{0,71}\approx 0,843

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 5: Bảng Căn bậc hai

\sqrt{0,03}\approx 0,173

\sqrt{0,216}\approx 0,465

\sqrt{0,811}\approx 0,901

\sqrt{0,0012}\approx 0,035

\sqrt{0,000315}\approx 0,018

So sánh các số như sau:

Vì 0,018 <0,035 <0,173 <0,465<0,843< 0,901

\Leftrightarrow \sqrt{0,000315}<\sqrt{0,0012}<\sqrt{0,03}<\sqrt{0,216}

<\sqrt{0,71}< \sqrt{0,811}.

Nhận thấy rằng, đối với các số từ 0 đến 1, lấy căn bậc hai ta luôn tìm được kết quả lớn hơn số ban đầu!

4. Bài 41 trang 23 sgk Toán 9 - tập 1

Biết \sqrt {9,119} \approx 3,019. Hãy tính:

\sqrt {911,9} ; \sqrt {91190};

\sqrt {0,09119} ; \sqrt {0,0009119}

Lời giải chi tiết

Ta có:

\sqrt {911,9} =\sqrt {9,119.100}=\sqrt{9,119}.\sqrt{100}

=\sqrt{9,119}.\sqrt{10^2}=\sqrt{9,119}.10

\approx 3,019.10=30,19.

\sqrt {91190} =\sqrt {9,1190.10000}=\sqrt{9,119}.\sqrt{10000}

=\sqrt{9,119}.\sqrt{100^2}=\sqrt{9,119}.100

\approx 3,019.100=301,9.

(vì 9,1190 = 9,119)

\sqrt {0,09119} =\sqrt {9,119.0,01}=\sqrt{9,119}.\sqrt{0,01}

=\sqrt{9,119}.\sqrt{0,1^2}=\sqrt{9,119}.0,1

\approx 3,019.0,1=0,3019.

\sqrt {0,0009119} =\sqrt {9,119.0,0001}=\sqrt{9,119}.\sqrt{0,0001}

=\sqrt{9,119}.\sqrt{0,01^2}=\sqrt{9,119}.0,01

\approx 3,019.0,01=0,03019.

5. Bài 42 trang 23 sgk Toán 9 - tập 1

Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:

a) x^2=3,5;

b) x^2=132

Hướng dẫn giải:

a) x^2=3,5\Rightarrow x=2\sqrt{2,5}\Rightarrow x\approx1,87

b) x^2=132\Rightarrow x=\sqrt{132}\Rightarrow x\approx11,48

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 5: Bảng Căn bậc hai. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Toán lớp 9, Giải bài tập Toán lớp 9, Tài liệu học tập lớp 9, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 9đề thi học kì 2 lớp 9 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 647
Giải bài tập Toán lớp 9 Xem thêm