Giải bài tập Toán 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

1 729

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Toán của các bạn học sinh lớp 9 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo

Bài 58 trang 32 sgk Toán 9 - tập 1: Rút gọn các biểu thức sau:

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 59 trang 32 sgk Toán 9 - tập 1: Rút gọn các biểu thức sau (với a>0, b>0):

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 60 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 61 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1: Chứng minh các đẳng thức sau:

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 62 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1: Rút gọn các biểu thức sau:

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 63 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1: Rút gọn biểu thức sau:

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 64 trang 33 sgk Toán 9 - tập 1: Chứng minh các đẳng thức sau:

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 65 trang 34 sgk Toán 9 - tập 1: Rút gọn rồi so sánh giá trị của M với 1, biết:

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 66 trang 34 sgk Toán 9 - tập 1

Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Đánh giá bài viết
1 729
Giải bài tập Toán lớp 9 Xem thêm