Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

1 237

Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tham khảo Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm, tài liệu gồm 7 bài tập trang 59 SGK sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Vật lý 12 một cách tốt hơn.

Đặc trưng sinh lí của âm

Bài 1 (trang 59 SGK Vật Lý 12): Hãy kể ra những đặc trưng sinh lí của âm

Lời giải:

Đặc trưng sinh lí của âm là: độ cao, độ to và âm sắc.

Bài 2 (trang 59 SGK Vật Lý 12): Độ cao của âm là gì? Nó có liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm?

Lời giải:

Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm, cho ta cảm giác về sự trầm, bổng của âm. Nó liên quan đến tần số của âm.

Bài 3 (trang 59 SGK Vật Lý 12): Độ to của âm liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm?

Lời giải:

Độ to của âm là một đặc trưng sinh lí của âm, liên quan đến mức cường độ âm.

Bài 4 (trang 59 SGK Vật Lý 12): Âm sắc là gì?

Lời giải:

Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm, giúp ta phân biệt các âm phát ra từ các nguồn khác nhau. Âm sắc liên quan đến đồ thị dao động âm.

Bài 5 (trang 59 SGK Vật Lý 12): Chọn câu đúng.

Độ cao của âm.

A. là một đặc trưng vật lí của âm

B. là một đặc trưng sinh lí của âm.

C. vừa là đặc trưng vật lí vừa là đặc trưng sinh lí của âm.

D. là tần số của âm.

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Bài 6 (trang 59 SGK Vật Lý 12): Chọn câu đúng.

Âm sắc là gì

A. màu sắc của âm.

B. một tính chất của âm giúp ta nhận biết các nguồn âm.

C. một tính chất sinh lí của âm.

D. một tính chất vật lí của âm.

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Bài 7 (trang 59 SGK Vật Lý 12): Chọn câu đúng.

Độ to của âm gắn liền với

A. cường độ âm

B. biên độ dao động của âm.

C. mức cường độ âm

D. tần số âm.

Lời giải:

Chọn đáp án C.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 237
Giải bài tập Vật Lí 12 Xem thêm