Giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Lời giải bài tập Vật lý 9 này sẽ là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Vật lý của các bạn học sinh lớp 9 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo

1. Bài 1 trang 4 sgk vật lí 9

a) Quan sát sơ đồ mạch điện hình 1.1, kể tên, nêu công dụng và cách mắc của từng bộ phận trong sơ đồ.

Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

b) Chốt (+) của các dụng cụ đo điện có trong sơ đồ phải được mắc về phía điểm A hay B?

Hướng dẫn giải bài tập vật lý 9:

a) Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện chạy trong mạch, mắc ampe kế nối tiếp trong mạch cần đo cường độ dòng điện Vôn kế dùng để đo hiệu điện thế của mạch điện, mắc vôn kế song song với mạch điện cần đo hiệu điện thế. Khóa K dùng để đóng, ngắt mạch điên.

b) Chốt dương của vôn kế, ampe kế trong sơ đồ phải được mắc về phí điểm A.

2. Bài 2 trang 4 sgk vật lí 9

Từ kết quả thí nghiệm, hãy cho biết, khi ta thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó có mối quan hệ như thế nào với hiệu điện thế?

Hướng dẫn:

Khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng lên khi hiệu điện thế tăng, giảm đi khi hiệu điện thế giảm.

3. Bài 3 trang 5 sgk vật lí 9

Từ đồ thị 1.2 hãy xác định:

Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

a) Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu điện thế là 2,5V; 3,5V.

b) Xác định giá trị U, I ứng với một điểm bất kì trên đồ thị đó.

Hướng dẫn:

a) Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu điện thế 2,5V là 0,5A; khi hiệu điện thế 3,5V là 0,7A.

b) Lấy một điểm M bất kì trên đồ thị, gióng xuống hai trục đồ thị, ta thấy M có hiệu điện thế 5V, cường độ dòng điện là 1A.

4. Bài 4 trang 5 sgk vật lí 9

Trong bảng 2 có ghi một số giá trị của U và I đo được trong một thí nghiệm với một dây dẫn. Em hãy dự đoán giá trị sẽ phải có trong các ô còn trống. (Giả sử phép đo trong thí nghiệm có sai số không đáng kể).

Hướng dẫn:

Điền một số giá trị còn thiếu vào bảng.

Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Bài tiếp theo: Giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật ôm

Đánh giá bài viết
37 4.086
Giải bài tập Vật Lí 9 Xem thêm