Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 1: Thu thập số liệu thống kê – Tần số

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7: Thu thập số liệu thống kê – Tần số

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 1: Thu thập số liệu thống kê – Tần số với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Lời giải hay bài tập Toán 7 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo

Giải bài tập Bảng theo dõi chuyên cần trong một ngày của các lớp Khối 7,

Trường Kết Đoàn được ghi lại trong bảng sau:

Đề bài

Bảng theo dõi chuyên cần trong một ngày của các lớp Khối 7, Trường Kết Đoàn được ghi lại trong bảng sau:

Lớp

7/1

7/2

7/3

7/4

7/5

7/6

7/7

7/8

7/9

7/10

Số học sinh vắng

2

1

0

0

1

3

0

0

1

2

Bảng 1

Em hãy quan sát bảng trên và trả lời các câu hỏi sau:

Câu hỏi

Trả lời

Có tổng cộng bao nhiêu lớp trong khối 7?

Mỗi con số ở dòng thứ hai cho biết điều gì?

Có bao nhiêu lớp không có học sinh vắng?

Có bao nhiêu lớp có 1 học sinh vắng?

Có bao nhiêu lớp có 2 học sinh vắng?

Có bao nhiêu lớp có 3 học sinh vắng?

Có bao nhiêu lớp có trên 3 học sinh vắng?

Lời giải chi tiết

Câu hỏi

Trả lời

Có tổng cộng bao nhiêu lớp trong khối 7?

10

Mỗi con số ở dòng thứ hai cho biết điều gì?

Số học sinh vắng

Có bao nhiêu lớp không có học sinh vắng?

4

Có bao nhiêu lớp có 1 học sinh vắng?

3

Có bao nhiêu lớp có 2 học sinh vắng?

2

Có bao nhiêu lớp có 3 học sinh vắng?

1

Có bao nhiêu lớp có trên 3 học sinh vắng?

0

Giải bài tập Tuổi nghề (số năm làm việc theo nghề) của các công nhân trong một phân xưởng đóng tài được ghi lại ở bảng sau:
Đề bài

Tuổi nghề (số năm làm việc theo nghề) của các công nhân trong một phân xưởng đóng tài được ghi lại ở bảng sau:

20

18

6

18

10

3

4

20

5

4

14

5

3

16

8

10

8

2

8

1

9

10

17

15

18

Bảng 2

Em hãy quan sát bảng trên và trả lời các câu hỏi sau:

Câu hỏi

Trả lời

Xưởng đóng tàu có tổng cộng bao nhiêu công nhân?

Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong bảng?

Tuổi nghề cao nhất là bao nhiêu?

Tuổi nghề thấp nhất là bao nhiêu?

Có bao nhiêu công nhân đã đóng tàu được 10 năm?

Lời giải chi tiết

Câu hỏi

Trả lời

Xưởng đóng tàu có tổng cộng bao nhiêu công nhân?

25

Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong bảng?

15

Tuổi nghề cao nhất là bao nhiêu?

20

Tuổi nghề thấp nhất là bao nhiêu?

1

Có bao nhiêu công nhân đã đóng tàu được 10 năm?

3

Giải bài tập Điểm kiểm tra môn Toán của lớp 7C được thầy giáo ghi lại trong bảng sau:

Đề bài

Điểm kiểm tra môn Toán của lớp 7C được thầy giáo ghi lại trong bảng sau:

Số thứ tự

Điểm

Số thứ tự

Điểm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

6

9

7

5

4

6

8

7

10

5

8

9

5

7

6

6

5

9

5

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

9

9

6

6

8

6

8

6

5

7

6

5

6

7

6

9

9

8

8

6

Bảng 3

Em hãy đếm số bạn được điểm 10, điểm 9, điểm 8,…và ghi kết quả vào ô trống sau:

Điểm

10

9

8

7

6

5

4

Số HS

Lời giải chi tiết

Điểm

10

9

8

7

6

5

4

Số HS

2

7

6

5

12

7

1

Giải bài tập Em hãy lập bảng số liệu thống kê ban đầu về tháng sinh của các bạn trong lớp. Hãy chỉ ra dấu hiệu điều tra, đơn vị điều tra và số lượng đơn vị điều tra.

Em hãy lập bảng số liệu thống kê ban đầu về tháng sinh của các bạn trong lớp. Hãy chỉ ra dấu hiệu điều tra, đơn vị điều tra và số lượng đơn vị điều tra.

Lời giải chi tiết

Học sinh tự thực hành

Giải bài tập Quan sát các bảng trên và điền vào chỗ trống:

Đề bài

Quan sát các bảng trên và điền vào chỗ trống:

Bảng số liệu thống kê ban đầu

Dấu hiệu điều tra

Đơn vị điều tra

Số lượng đơn vị điều tra

1

2

3

Lời giải chi tiết

Bảng số liệu thống kê ban đầu

Dấu hiệu điều tra

Đơn vị điều tra

Số lượng đơn vị điều tra

1

Số học sinh vắng

Mỗi lớp

20

2

Số năm hành nghề

Mỗi công nhân

25

3

Số điểm kiểm tra

Mỗi học sinh

40

Giải bài tập Tìm tần số các giá trị trong dãy số liệu trong ví dụ và ghi vào bảng sau:

Đề bài

Tìm tần số các giá trị trong dãy số liệu trong ví dụ và ghi vào bảng sau:

Giá trị (x)

0

1

2

3

Tần số (n)

Lời giải chi tiết

Giá trị (x)

0

1

2

3

Tần số (n)

4

3

2

1

Giải bài tập Mai nói tần số của một giá trị có thể bằng không, Hùng nói tần số luôn là một số nguyên dương. Theo em, bạn nào đúng?

Đề bài

Mai nói tần số của một giá trị có thể bằng không, Hùng nói tần số luôn là một số nguyên dương. Theo em, bạn nào đúng?

Lời giải chi tiết

Bạn Mai đúng.

Giải bài tập Quan sát bảng 2 trong Hoạt động 2 và hãy cho biết có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy các giá trị của bảng 2. Giá trị 20 xuất hiện bao nhiêu lần?

Đề bài

Quan sát bảng 2 trong Hoạt động 2 và hãy cho biết có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy các giá trị của bảng 2. Giá trị 20 xuất hiện bao nhiêu lần?

Lời giải chi tiết

Có 15 giá trị khác nhau trong dãy các giá trị của bảng 2.

Giá trị 20 xuất hiện 2 lần.

Giải bài tập Áp dụng cách quy đổi ra số trên, hãy điều tra sự ham thích chương trình truyền hình “GIỌNG HÁT VIỆT” trong lớp của bạn. Tần số của giá trị 0 cho biết thông tin gì?

Đề bài

Áp dụng cách quy đổi ra số trên, hãy điều tra sự ham thích chương trình truyền hình “GIỌNG HÁT VIỆT” trong lớp của bạn. Tần số của giá trị 0 cho biết thông tin gì?

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 1: Thu thập số liệu thống kê – Tần số

Lời giải chi tiết

Học sinh tự thực hành.

Tần số của giá trị 0 cho biết thông tin số học sinh trong lớp không ham thích chương trình truyền hình “GIỌNG HÁT VIỆT NHÍ”.

Giải bài tập Cho dãy giá trị của dấu hiệu:

Đề bài

Cho dãy giá trị của dấu hiệu:

9

2

5

4

6

8

7

7

8

6

10

6

10

9

6

5

7

8

4

9

Trong dãy số liệu có bao nhiêu giá trị khác nhau? Tìm tần số của mỗi giá trị đó?

Lời giải chi tiết

Trong dãy số liệu trên có 8 giá trị khác nhau.

Giá trị (x)

2

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

1

2

2

4

3

3

3

2

.............................

Ngoài Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 1: Thu thập số liệu thống kê – Tần số, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 1 lớp 7 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 98
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tài liệu dạy học Toán lớp 7 Xem thêm