Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Lời giải hay bài tập Toán 7 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo

Giải bài tập Sau khi điều tra nhân khẩu của mỗi hộ trong một chung cư, số liệu thu nhận được ghi lại trong bảng sau:

Đề bài

Sau khi điều tra nhân khẩu của mỗi hộ trong một chung cư, số liệu thu nhận được ghi lại trong bảng sau:

Hộ số

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số nhân khẩu

3

4

4

5

3

4

6

5

4

2

Hộ số

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Số nhân khẩu

4

2

3

5

6

3

4

4

3

1

Tìm tần số của mỗi giá trị trong dãy số liệu ở trên và ghi vào bảng sau:

Giá trị (x)

1

2

3

4

5

6

Tần số (n)

Lời giải chi tiết

Giá trị (x)

1

2

3

4

5

6

Tần số (n)

1

2

5

7

3

2

Giải bài tập Hãy lập bảng tần số từ bảng số liệu thống kê ban đầu số mũ bảo hiểm bán trong tháng 12 ở một cửa hàng sau:

Đề bài

Hãy lập bảng tần số từ bảng số liệu thống kê ban đầu số mũ bảo hiểm bán trong tháng 12 ở một cửa hàng sau:

100

40

60

50

120

80

90

100

80

50

100

90

Lời giải chi tiết

Giá trị (x)

40

50

60

80

90

100

120

Tần số (n)

1

2

1

2

2

3

1

Giải bài tập Hùng nói: Trong bảng tần số, tổng các tần số của các giá trị luôn bằng số đơn vị điều tra. Lan nói: Tổng các tần số của các giá trị luôn bằng số các giá trị khác nhau của dấu hiệu. Theo em, bạn nào đúng?

Đề bài

Hùng nói: Trong bảng tần số, tổng các tần số của các giá trị luôn bằng số đơn vị điều tra. Lan nói: Tổng các tần số của các giá trị luôn bằng số các giá trị khác nhau của dấu hiệu. Theo em, bạn nào đúng?

Lời giải chi tiết

Bạn Hùng đúng.

Giải bài tập Một cửa hàng bán giày có số giày (đôi) bán ra trong từng tháng được ghi trong bảng sau:

Đề bài

Một cửa hàng bán giày có số giày (đôi) bán ra trong từng tháng được ghi trong bảng sau:

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Số giày (đôi)

100

40

60

50

100

80

90

100

80

50

100

90

Hãy lập bảng tần số của số giày (đôi) bán được trong mỗi tháng.

Lời giải chi tiết

Giá trị (x)

40

50

60

80

90

100

Tần số (n)

1

2

1

2

2

4

.............................

Ngoài Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 1 lớp 7 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 207
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tài liệu dạy học Toán lớp 7 Xem thêm