Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 2: Đơn thức đồng dạng

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán 7 bài 2: Đơn thức đồng dạng

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 2: Đơn thức đồng dạng với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Lời giải hay bài tập Toán 7 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo

Hoạt động 5 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Quan sát hình minh họa ở trên, em hãy nhận xét vì sao tại các bãi đỗ xe, người ta thường hay sắp xếp các loại xe đạp, xe mô tô và xe ô tô đậu riêng?

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 2: Đơn thức đồng dạng

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 2: Đơn thức đồng dạng

Đề bài

Quan sát hình minh họa ở trên, em hãy nhận xét vì sao tại các bãi đỗ xe, người ta thường hay sắp xếp các loại xe đạp, xe mô tô và xe ô tô đậu riêng?

Lời giải chi tiết

Tại các bãi đỗ xe, người ta thường sắp xếp các loại xe đạp, xe mô tô và xe ô tô đậu riêng vì các xe cùng loại thì chúng cùng kích thước, do vậy sắp xếp các xe ở bãi đỗ xe được thuận lợi, gọn gàng.

Thử tài bạn trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2
Giải bài tập Sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:
Đề bài

Sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

−3x2y3; 0,5xy; xy2;

x2y3; 3xy; −3xy2.

Lời giải chi tiết

Nhóm 1: −3x2y3;x2y3

Nhóm 2: 0,5xy; 3xy

Nhóm 3: xy2; -3xy2

Bạn nào đúng trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Bạn Nam nói: Hai đơn thức cùng bậc thì đồng dạng.

Đề bài

Bạn Nam nói: Hai đơn thức cùng bậc thì đồng dạng.

Bạn Lan nói: Hai đơn thức đồng dạng thì cùng bậc.

Ý kiến của em thế nào?

Lời giải chi tiết

Bạn Lan nói đúng, bạn Nam nói sai.

Hoạt động 6 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đơn thức

Đề bài

Cho đơn thức 5x4y3z2. Hãy cho biết các đơn thức nào dưới đây có phần biến giống với đơn thức đã cho :

3x4y3z2; −5x3y4z2;

5x4y3z; 12x4y3z2;

x4y3z2.

Lời giải chi tiết

Các đơn thức có phần biến giống với đơn thức 5x4y3z2 là:

3x4y3z2; 12x4y3z2; x4y3z2

Hoạt động 7 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm ba đơn thức đồng dạng với đơn thức

Đề bài

∙∙ Tìm ba đơn thức đồng dạng với đơn thức xy2.

∙∙ Tìm ba đơn thức không đồng dạng với đơn thức −2x2y.

Lời giải chi tiết

Ba đơn thức đồng dạng với đơn thức xy2 là -8xy2; 5xy2; 23xy2

Ba đơn thức không đồng dạng với đơn thức -2x2y là 5xy; 7xy2; 6x3y

Hoạt động 8 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Điền vào ô trống các giá trị thích hợp

Đề bài

Điền vào ô trống các giá trị thích hợp:

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 2: Đơn thức đồng dạng

Lời giải chi tiết

a) 3x5y+2x5y = (3+2)x5y = 5x5y

b) xy3−2xy3 = (1−2)xy3 = −xy3

Thử tài bạn trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm tổng của ba đơn thức

Đề bài

Tìm tổng của ba đơn thức −x3y2,5x3y2 và 2x3y2.

Lời giải chi tiết

Ta có (−x3y2) + 5x3y2 + 2x3y2 = (−1+5+2)x3y2 = 6x3y2

Bạn nào đúng trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Bạn Thủy đố bạn Toàn và bạn Lan:

Đề bài

Bạn Thủy đố bạn Toàn và bạn Lan: “Hai đơn thức −2x2y3 và −2x3y2 có đồng dạng với nhau không?”

Toàn trả lời: “Không đồng dạng vì biến x ở hai đơn thức có phần mũ không giống nhau”.

Bạn Lan trả lời: “không đồng dạng vì biến y ở hai đơn thức có phần mũ không giống nhau”.

Theo em, bạn nào đúng?

Lời giải chi tiết

Bạn Toàn và bạn Lan đúng.

.............................

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu Toán 7:

Ngoài Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7 bài 2: Đơn thức đồng dạng, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 7 này giúp các bạn học tập và rèn luyện tốt kĩ năng học bài và làm bài. Chúc các bạn ôn tập tốt

Đánh giá bài viết
1 100
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tài liệu dạy học Toán lớp 7 Xem thêm