Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7: Chủ đề 7

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7: Chủ đề 7 - Phương pháp thu nhập, số liệu thống kê - Tần số - Biểu số

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7: Chủ đề 7 - Phương pháp thu nhập, số liệu thống kê - Tần số - Biểu số với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Lời giải hay bài tập Toán 7 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo

Bài tập 1 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy lập bảng số liệu thống kê ban đầu của điểm bài kiểm tra môn Toán gần nhất của lớp em.

Đề bài

Hãy lập bảng số liệu thống kê ban đầu của điểm bài kiểm tra môn Toán gần nhất của lớp em.

Lời giải chi tiết

Điểm bài kiểm tra môn Toán gần nhất của lớp em.

Số thứ tự

Điểm

Số thứ tự

Điểm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

9

5

7

9

7

10

6

8

5

9

9

4

7

6

10

8

9

5

7

9

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

8

10

8

3

9

7

5

8

9

10

9

4

7

10

8

9

5

7

9

9

Bài tập 2 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Một cửa hàng bán giày ghi lại số đôi giày bán mỗi tháng trong bảng sau:

Đề bài

Một cửa hàng bán giày ghi lại số đôi giày bán mỗi tháng trong bảng sau:

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Số giày bán (đôi)

20

40

60

50

120

80

100

120

80

50

120

90

a) Dấu hiệu mà cửa hàng quan tâm là gì và dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu giá trị?

b) Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó?

c) Viết các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tìm tần số của chúng?

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: Số đôi giày bán mỗi tháng của một cửa hàng bán giày. Có tất cả 12 giá trị.

b) Có 7 giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu là:

40; 50; 60; 80; 90; 100; 120

c) Tần số tương ứng của các giá trị lần lượt là: 1; 2; 1; 2; 1; 1; 4

Bài tập 3 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hằng ngày Hùng đi bộ đến trường. Bạn ấy thử ghi lại thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trường trong 12 ngày. Kết quả thu được ở bảng sau:

Đề bài

Hằng ngày Hùng đi bộ đến trường. Bạn ấy thử ghi lại thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trường trong 12 ngày. Kết quả thu được ở bảng sau:

Ngày

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Thời gian đi (phút)

15

18

15

18

16

20

20

17

20

21

19

20

a) Dấu hiệu mà bạn Hùng quan tâm là gì và dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu giá trị?

b) Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó?

c) Tìm tần số của mỗi giá trị?

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: Thời gian cần thiết hằng ngày để đi từ nhà đến trường của bạn An. Có tất cả 12 giá trị.

b) Có 7 giá trị khác nhau trong dãy giá trị dấu hiệu là: 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21

c) Tần số tương ứng của các giá trị lần lượt là: 2; 1; 1; 2; 1; 4; 1

Bài tập 4 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Thông tin điều tra nhân khẩu trong mỗi hộ của một chung cư được ghi lại trong bảng sau:

Đề bài

Thông tin điều tra nhân khẩu trong mỗi hộ của một chung cư được ghi lại trong bảng sau:

Hộ số

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số nhân khẩu

2

3

4

3

6

2

3

6

3

4

Hộ số

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Số nhân khẩu

5

2

5

4

4

4

3

2

1

4

a) Dấu hiệu mà điều tra viên quan tâm là gì và dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu giá trị?

b) Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó?

c) Từ bảng số liệu đã cho, hãy lập bảng tần số tương ứng?

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: số nhân khẩu trong mỗi hộ của một chung cư. Có tất cả 20 giá trị.

b) Có 6 giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu là: 1; 2; 3; 4; 5

c) Từ bảng số liệu đã cho, hãy lập bảng tần số tương ứng.

Bài tập 5 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Đề bài

Điểm kiểm tra môn Tiếng Anh của lớp 7C được cho trong bảng tần số sau:

Giá trị (x)

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

2

1

9

8

9

5

4

2

N = 40

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Biểu diễn bằng biểu đồ hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: điểm kiểm tra môn Tiếng Anh của lớp 7C. Số các giá trị là 8

b)

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7: Chủ đề 7 - Phương pháp thu nhâp, số liệu thống kê - Tần số - Biểu số

Bài tập 6 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Dân số Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2015 (đơn vị triệu người) được biểu diễn bởi biểu đồ sau:

Đề bài

Dân số Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2015 (đơn vị triệu người) được biểu diễn bởi biểu đồ sau:

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7: Chủ đề 7 - Phương pháp thu nhâp, số liệu thống kê - Tần số - Biểu số

Hãy quan sát biểu đồ và trả lời các câu hỏi sau:

a) Năm 1975, số dân của nước ta là bao nhiêu?

b) Sau bao nhiêu năm (kể từ năm 1975) thì dân số nước ta tăng thêm 47 triệu người?

c) Từ năm 2005 đến năm 2015, dân số nước ta tăng thêm bao nhiêu người?

Lời giải chi tiết

a) Năm 1975, số dân của nước ta là 45 triệu người

b) Năm 2015 dân số nước ta là 92 triệu

45 + 47 = 92, 2015 – 1975 = 40

Sau 40 năm số dân của nước ta tăng thêm 47 triệu

c) Từ năm 2005 đến năm 2015, dân số nước ta tăng thêm: 92 – 82 = 10 triệu

.............................

Ngoài Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7: Chủ đề 7, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 1 lớp 7 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 118
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tài liệu dạy học Toán lớp 7 Xem thêm