Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7: Ôn tập chương 3

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán 7: Ôn tập chương 3

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7: Ôn tập chương 3 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Lời giải hay bài tập Toán 7 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo

Bài tập 1 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Điểm kiểm tra môn Văn của lớp 7A được giáo viên ghi lại trong bảng sau:

Đề bài

Điểm kiểm tra môn Văn của lớp 7A được giáo viên ghi lại trong bảng sau:

STT

Điểm kiểm tra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8

6

9

7

5

4

6

8

7

6

5

8

9

5

7

6

6

5

9

5

STT

Điểm kiểm tra

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

8

6

6

6

8

6

8

6

5

7

6

5

6

7

6

9

9

8

8

6

a) Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì và số các giá trị là bao nhiêu?

b) Lập bảng tần số?

c) Vẽ biểu đồ hình chữ nhật.

d) Tính số trung bình cộng

e) Tìm mốt của dấu hiệu

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: điểm kiểm tra môn Văn của lớp 7A. Số các giá trị là 40.

b) Bảng tần số.

Điểm kiểm tra (x)

Tần số (n)

4

1

5

7

6

14

7

5

8

8

9

5

c)

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7: Ôn tập chương 3

d)

Đề kiểm tra (x)

Tần số (n)

Các tích (x.n)

Trung bình cộng

4

1

4

\bar{X} =\frac{267}{40} =6,675

5

7

35

6

14

84

7

5

35

8

8

64

9

5

45

N = 40

Tổng S = 267

e) Mốt của dấu hiệu là 6.

Bài tập 2 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Điều tra năng suất lúa Đông Xuân năm 2015 của 12 tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long được cho trong bảng sau:

Đề bài

Điều tra năng suất lúa Đông Xuân năm 2015 của 12 tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long được cho trong bảng sau:

STT

Tỉnh

Năng suất (tấn/ha)

1

An Giang

7,6

2

Bến Tre

7,5

3

Bạc Liêu

7,6

4

Cà Mau

7,3

5

Đồng Tháp

7,8

6

Hậu Giang

7,5

7

Kiên Giang

7,5

8

Long An

7,2

9

Sóc Trăng

7,4

10

Tiền Giang

7,6

11

Trà Vinh

7,5

12

Vĩnh Long

7,5

a) Lập bảng tần số

b) Vẽ biểu đồ hình chữ nhật

c) Tính số trung bình cộng

d) Tìm mốt của dấu hiệu

Lời giải chi tiết

a) Bảng tần số.

Năng suất (x)

Tần số (n)

7,2

1

7,3

1

7,4

1

7,5

5

7,6

3

7,8

1

b)

Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7: Ôn tập chương 3

c)

Năng suất (x)

Tần số (n)

Các tích (x.n)

Trung bình cộng

7,2

1

7,2

\bar{X} =\frac{90}{12} =7,5

7,3

1

7,3

7,4

1

7,4

7,5

5

37,5

7,6

3

22,8

7,8

1

7,8

N = 12

Tổng S = 90

d) Mốt của dấu hiệu là 7,5.

.............................

Ngoài Giải bài tập tài liệu dạy học Toán lớp 7: Ôn tập chương 3, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 7 này giúp các bạn học tập và rèn luyện tốt kĩ năng học bài và làm bài. Chúc các bạn ôn tập tốt

Đánh giá bài viết
1 135
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tài liệu dạy học Toán lớp 7 Xem thêm