Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm 2018 - 2019

Soạn Anh lớp 8 chương trình mới, chương trình cũ

Nhằm giúp các em học sinh học tốt Tiếng Anh 8, VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc tài liệu giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 trọn bộ mới nhất dưới đây. Tài liệu Tiếng Anh gồm giải chi tiết Sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit chương trình sách mới và chương trình sách cũ của bộ GD - ĐT hiện nay. Mời Thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh lớp 8 tham khảo, download tài liệu.

Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới

Unit 1: Leisure activities

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 1: Leisure activities

Unit 2: Life in the countryside

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 2: Life in the countryside

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 3 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 3 COMMUNICATION, SKILLS 1

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 3 SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT

Review 1

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Review 1

Unit 4: Our customs and traditions

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 4 A CLOSER LOOK 2, COMMUNICATION

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 4 SKILLS 1, SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 5 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 5 A CLOSER LOOK 2, COMMUNICATION

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 5 SKILLS 1, SKILLS 2

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 5 LOOKING BACK, PROJECT

Unit 6: Folk Tales

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 6: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 6: A CLOSER LOOK 2, COMMUNICATION

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 6: SKILLS 1, SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT

Review 2

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Review 2

Unit 7: Pollution

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 7: Communication, A Closer Look 1, A Closer Look 2

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 7: LOOKING BACK, PROJECT

Unit 8: English Speaking Countries

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 8: GETTING STARTED, SKILLS 1, SKILLS 2

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 8: Communication, A Closer Look 1, A Closer Look 2, Looking Back-Project

Unit 9: Natural Disasters

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 9: Natural Disasters

Review 3

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Review 3 (Unit 7-8-9)

Unit 10: Communication

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 10: Communication (Giao Tiếp)

Unit 11: Science And Technology

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 11 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 11 A CLOSER LOOK 2, COMMUNICATION

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 11 SKILLS 1, SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT

Unit 12: Life On Other Planets

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 12 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 12 SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT

Review 4

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Review 4

Tiếng Anh lớp 8 chương trình cũ

Unit 1: My Friends

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 1: My Friends

Unit 2: Making arrangements

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 2: Making arrangements

Unit 3: At home

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 3: At home

Unit 4: Our past

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Our past

Unit 5: Study Habits

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 5: Study Habits

Unit 6: The young pioneers

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 6: The young pioneers

Unit 7: My Neighborhood

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 7: Getting Started, Listen and Read, Speak, Listen

Unit 8: Country Life and City Life

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 8: Country Life and City Life

Unit 9: A First-Aid Course

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 9: A First-Aid Course

Unit 10: Recycling

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 10: Recycling

Unit 11: Traveling Around Viet Nam

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 11: Traveling Around Viet Nam

Unit 12: A Vacation Abroad

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 12 A VACATION ABROAD

Unit 13: Festivals

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 13 FESTIVALS

Unit 14: Wonders of the world

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 14 WONDERS OF THE WORLD

Unit 15: Computers

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 15 COMPUTERS

Unit 16: Inventions

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 16 INVENTIONS

Tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm 2018 - 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập môn Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 936
Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm