Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 2: Luyện tập chung chương 1

Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 2: Luyện tập chung chương 1

Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 2: Luyện tập chung Chương 1 với lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập SGK Toán 2 chương 1, ôn tập thi giữa kì. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 10, 11)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết các số:

a) Từ 40 đến 50;        b) Từ 68 đến 74;         c) Tròn chục và bé hơn 50.

Hướng dẫn giải

a) 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50;

b) 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74.

c) 10, 20, 30, 40.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết:

a) Số liền sau của 59;               b) Số liền sau của 99

c) Số liền trước của 89;             d) Số liền trước của 1

e) Số lớn hơn 74 và bé hơn 76;       g) Số lớn hơn 86 và bé hơn 89.

Hướng dẫn giải

a) 60        b) 100

c) 88        d) 0

d) 75       g) 87, 88

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đặt tính rồi tính:

a) 32 + 43; 87 – 36; 21 + 57

b) 96 – 42; 44 + 34; 53 – 10.

Hướng dẫn giải

 Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 2

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Lớp 2A có 18 học sinh đang tập hát, lớp 2B có 21 học sinh đang tập hát. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh đang tập hát?

Hướng dẫn giải

Số học sinh đang học hát ở cả hai lớp là:

18 + 21 = 39 (học sinh)

Đáp số: 39 học sinh

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 11 SGK Toán 2: Luyện tập chung chương 1 (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
3 2.009
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm