Giải bài tập trang 10 SGK Toán 2: Luyện tập Số bị trừ - số trừ - hiệu

Giải bài tập trang 10 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 10 SGK Toán 2: Luyện tập Số bị trừ - số trừ - hiệu có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập cách tìm số bị trừ, số trừ, hiệu. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 10)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

 Giải bài tập trang 10 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

   Giải bài tập trang 10 SGK Toán 2

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

60 – 10 – 30 =

60-40 =

90 – 10 – 20 =

90-30 =

80 – 30 – 20 =

80 - 50 =

Hướng dẫn giải

60 – 10 – 30 = 20

60 – 40 = 20

90 – 10 – 20 = 60

90 – 30 = 60

80 – 30 – 20 = 30

80 – 50 = 30

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần luợt là:

a) 84 và 31;     b) 77 và 53;     c) 59 và 19.

Hướng dẫn giải

 Giải bài tập trang 10 SGK Toán 2

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Từ mảnh vải dài 9dm, cắt ra 5dm để may túi. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề-xi-mét?

Hướng dẫn giải

Độ dài mảnh vải còn lại là

9 – 5 = 4 (dm)

Đáp số: 4dm

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Khoanh vào chữ đặt truớc câu trả lời đúng:

Trong kho có 84 cái ghế, đã lấy ra 24 cái ghế. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu cái ghế?

A. 24 cái ghế       B. 48 cái ghế       C. 60 cái ghế       D. 64 cái ghế.

Hướng dẫn giải

Chọn C

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 2: Luyện tập chung chương 1 

Đánh giá bài viết
2 2.156
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm