Giải bài tập trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1: Cộng, trừ số hữu tỉ

60 8.861

Giải bài tập trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1: Cộng, trừ số hữu tỉ với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Lời giải hay bài tập Toán 7 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

A. Tóm tắt lý thuyết Cộng trừ số hữu tỉ

1. Cộng trừ số hữu tỉ

Viết hai số hữu tỉ x, y dưới dạng:

x = a/m; y = b/m (a, b, m ∈ Z, m > 0)

Khi đó

Bài tập toán lớp 7 học kì 1

2) Quy tắc "chuyển vế"

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó

Tổng quát: với mọi x, y , z ∈ Q, ta có: x + y = z ⇒ x = z-y

B. Giải bài tập Toán 7 trang 1, 2, 3, 4, 5 trang 10

Giải Toán 7 Bài 1: (Trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1)

Tính:

Bài tập môn Toán lớp 7

Đáp án và hướng dẫn giải bài 6

Bài tập toán lớp 7 học kì 1

Giải Toán 7 Bài 2: (Trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1)

Ta có thể viết số hữu tỉ -5/16 dưới các dạng sau đây:

a) -5/16 là tổng của hai số hữu tỉ âm. Ví dụ Bài tập môn Toán lớp 7

b) -5/16 là hiệu của hai số hữu tỉ dương. Ví dụ: Bài tập môn Toán lớp 7

Với mỗi câu, em hãy tìm thêm một ví dụ

Đáp án và hướng dẫn giải

Có nhiều đáp số cho mỗi câu chẳng hạn:

Bài tập môn Toán lớp 7

Giải Toán 7 Bài 3: (Trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1)

Tính: 

Bài tập môn Toán lớp 7

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài tập môn Toán lớp 7

Giải Toán 7 Bài 4 (Trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1)

Tìm x, biết:

 Bài tập môn Toán lớp 7

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài tập môn Toán lớp 7

Giải Toán 7 Bài 5 (Trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1)

Cho biểu thức: Bài tập môn Toán lớp 7

Hãy tính giá trị của A theo hai cách

Cách 1: Trước hết tính giá trị của từng biểu thức trong ngoặc

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp

Đáp án và hướng dẫn giải

Cách 1: Tính giá trị từng biểu thức trong ngoặc

Bài tập môn Toán lớp 7

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp

Bài tập môn Toán lớp 7

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 12 SGK Toán lớp 7 tập 1: Nhân chia số hữu tỉ

Xem thêm: Giải bài tập SBT Toán 7 bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Đánh giá bài viết
60 8.861
Giải bài tập Toán lớp 7 Xem thêm