Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 4: Ki-lô-mét vuông. Luyện tập Ki-lô-mét vuông

153 49.496

Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 4: Ki-lô-mét vuông - Luyện tập Ki-lô-mét vuông với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc kiến thức về đơn vị đo diện tích về Ki-lô-mét vuông. Bên cạnh đó, lời giải hay cho bài tập trang 100, 101 SGK Toán 4: Ki-lô-mét vuông - Luyện tập Ki lô mét vuông còn giúp các em biết cách đọc, viết đúng các số đo diện tích theo đơn vị ki-lô-mét vuông.

Giải bài tập trang 99 SGK Toán 4: Luyện tập chung dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9

Hướng dẫn giải bài KI-LÔ-MÉT VUÔNG LỚP 4 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 100)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 100/SGK Toán 4)

Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 100/SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 4

Đáp án:

1km2 = 1 000 000m2                 1 000 000m2 = 1km2

1m2 = 100dm2                     5km2 = 5 000 000m2

32m2 49dm2 = 3249dm2              2 000 000m2 = 2km2

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 100/SGK Toán 4)

Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Đáp án:

Diện tích của khu rừng đó là:

3 × 2 = 6 (km2)

Đáp số: 6km2

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 100/SGK Toán 4)

Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ:

a) Diện tích phòng học: 81cm2; 40m2; 900dm2.

b) Diện tích nước Việt Nam: 5 000 000m2; 324 000 dm2; 330 991km2

Đáp án:

a) Diện tích phòng học là: 40m2.

b) Diện tích nước Việt Nam là 330 991km2

Hướng dẫn giải tiết LUYỆN TẬP CHUNG (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4 trang 100, 101)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 100/SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

530dm2 = ...cm2          84600cm2 = .....dm2       10km2 = ... m2

13dm2 29cm2 =... cm2     300dm2 = ... m2           900000m2 = ....km2

Đáp án: 

530dm= 53000cm2         84600cm2 = 846dm2    10km2 = 10000000m2

13dm2 29cm2 = 1329cm2     300dm2 = 3m2         900000m2 = 9km2

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 101/SGK Toán 4)

Tính diện tích khu đất hình chữ nhật, biết:

a) Chiều dài 5km, chiều rộng 4km

b) Chiều dài 8000m, chiều rộng 2km

Đáp án:

a) Diện tích khu đất là: 5 × 4 = 20 (km2)

b) Ta có: Đổi: 8000m = 8km

Diện tích khu đất là 8 × 2 = 16 (km2)

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 101/SGK Toán 4)

Cho biết diện tích của ba thành phố là:

Hà Nội: 921km2

Đà Nẵng: 1255km2

TP.Hồ Chí Minh: 2095km2

a) So sánh diện tích của: Hà Nội và Đã Nẵng, Đã Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

b) Thành phố nào có diện tích lớn nhất? Thành phố nào có diện tích bé nhất?

Đáp án:

a) Diện tích của Hà Nội bé hơn diện tích Đà Nẵng.

Diện tích của Đà Nẵng bé hơn diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn diện tích của Hà Nội.

b) Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích lớn nhất, Thành phố Hà Nội có diện tích bé nhất.

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 101/SGK Toán 4)

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích khu đất đó.

Đáp án:

Chiều rộng của khu đất là: 3 : 3 = 1 (km)

Diện tích khu đất là: 3 × 1 = 3 (km2)

Đáp số: 3km2

BÀI 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 101/SGK Toán 4)

Cho biết mật độ dân số chỉ số dân trung bình sinh sống trên diện tích 1km2. Biểu đồ dưới đây nói về mật độ dân số của ba thành phố lớn (theo số liệu 1999)

Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 4

Dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Thành phố nào có mật độ dân số lớn nhất?

b) Mật độ dân số ở thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng mấy lần mật độ dân số ở Hải Phòng?

Đáp án:

a) Hà Nội là thành phố có mật độ dân số lớn nhất

b) Mật độ dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng 2 lần mật độ dân số ở Hải Phòng.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 102, 103, 104 SGK Toán 4: Hình bình hành - Diện tích hình bình hành

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải vở bài tập Toán 4: Luyện tập ki-lo-met vuông hay đề thi học kì 1 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
153 49.496
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm