Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 5: Luyện tập chung diện tích hình tròn, chu vi hình tròn

153 50.256

Giải bài tập Toán 5: Luyện tập chung diện tích hình tròn, chu vi hình tròn

Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 5: Luyện tập chung diện tích hình tròn, chu vi hình tròn là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5. Lời giải hay bài tập Toán lớp 5 tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 99, 100 SGK Toán 5: Diện tích hình tròn - Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 5 bài 99: Luyện tập chung diện tích hình tròn, chu vi hình tròn

Hướng dẫn giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 5: Luyện tập chung (bài 1, 2, 3 trang 99/SGK Toán 5)

Câu 1: Một sợi dây thép được uốn như hình bên, tính độ dài của sợi dây?

Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 5

Câu 2: Hai hình tròn có cung tâm O như hình bên. Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé bao nhiêu xăng-ti-met?

Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 5

Câu 3: Hình bên được tạo bởi hai hình chữ nhật và hai nửa hình tròn (xem hình vẽ). Tính diện tích hình đó?

Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 5

Câu 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Diện tích phần đã tô màu của hình vuông ABCD là:

Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Độ dài của sợi dây thép là tổng chu vi các hình tròn có bán kính 7 cm và 10 cm

Độ dài của dây thép là:

7 × 2 × 3,14 + 10 × 2 × 3,14 = 106,76 (cm)

Đáp số: 106,76 (cm)

Câu 2:

Bán kinh của hình tròn là: 60 + 15 = 75 (cm)

Chu vi của hình tròn lớn là: 75 × 2 × 3,14 = 471 (cm)

Chu vi của hình tròn bé là: 60 × 2 × 3,14 = 376,8 (cm)

Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé là:

471 – 376,8 = 94,2 (cm)

Đáp số: 94,2 (cm)

Câu 3

Diện tích đã cho là tổng diện tích hình chữ nhật và hai nửa đường tròn

Chiều dài hình chữ nhật là: 7 × 2 = 14 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 14 × 10 = 140 (cm2)

Diện tích của hai nửa hình tròn: 7 × 7 × 3,14 = 153,86 (cm2)

Diện tích hình đã cho là: 140 + 153,86 = 293,86 (cm2)

Đáp số: 293,86 (cm2)

Câu 4:

Chọn đáp án A

Ta có diện tích của hình vuông là: 8 × 8 = 64 (cm2)

Hình tròn có bán kính là: 8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình tròn là: 4 × 4 × 3,14 = 50,24 (cm2)

Vậy diện tích đã tô màu của hình vuông là: 64 - 50, 24 = 13,76 (cm2)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 104, 105, 106 SGK Toán 5: Luyện tập về diện tích

Đánh giá bài viết
153 50.256
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm