Giải bài tập trang 102, 103, 104 SGK Toán 4: Hình bình hành - Diện tích hình bình hành

113 33.170

Giải bài tập trang 102, 103, 104 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 102, 103, 104 SGK Toán 4: Hình bình hành - Diện tích hình bình hành với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được các dấu hiệu nhận biết hình bình hành, cách tính, công thức tính diện tích hình bình hành và vận dụng vào các bài tập có liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 4: Ki-lô-mét vuông. Luyện tập Ki-lô-mét vuông

Công thức tính chu vi hình bình hành, diện tích hình bình hành

Hướng dẫn giải bài GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 102, 103)

ÔN LÝ THUYẾT:

Hình bình hành có 2 cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 102/SGK Toán 4)

Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?

Giải bài tập trang 102, 103, 104 SGK Toán 4

Đáp án:

Trong các hình trên, hình 1, 2 và hình 5 là hình bình hành.

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 102/SGK Toán 4)

Cho biết trong hình tứ giác ABCD:

Giải bài tập trang 102, 103, 104 SGK Toán 4

AB và CD là hai cạnh đối diện.

AD và BC là hai cạnh đối diện

Hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ, trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau?

Giải bài tập trang 102, 103, 104 SGK Toán 4

Đáp án:

Trong 2 hình này, hình bình hành MNPQ có các cặp cạnh đối diện, song song và bằng nhau.

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 103/SGK Toán 4)

Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành:

Giải bài tập trang 102, 103, 104 SGK Toán 4

Đáp án:

Các em sẽ như sau:

Giải bài tập trang 102, 103, 104 SGK Toán 4

Hướng dẫn giải bài DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 104)

ÔN LÝ THUYẾT:

Muốn tính diện tích hình bình hành ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

S = a × h

Trong đó: S là diện tích; a là độ dài đáy; h là chiều cao của hình bình hành.

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 104/SGK Toán 4)

Tính diện tích của mỗi hình bình hành sau:

Giải bài tập trang 102, 103, 104 SGK Toán 4

Đáp án:

Hình bình hành thứ nhất có diện tích là:

9 × 5 = 45 (cm2)

Hình bình hành thứ hai có diện tích là:

13 × 4 = 52 (cm2)

Hình bình hành thứ ba có diện tích là:

7 × 9 = 63 (cm2)

Đáp số: 45 cm2; 52 cm2; 63 cm2.

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 104/SGK Toán 4)

Tính diện tích của:

Giải bài tập trang 102, 103, 104 SGK Toán 4

Đáp án:

a) Diện tích hình chữ nhật là:

10 × 5 = 50 (cm2)

b) Diện tích hình bình hành là:

10 × 5 = 50 (cm2)

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 104/SGK Toán 4)

Tính diện tích của hình bình hành biết:

a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34 cm.

b) Độ dài đáy là 4m; chiều cao là 13 dm.

Đáp án:

a) Đổi 4dm = 40cm

Diện tích của hình bình hành là: 40 × 34 = 1360 (cm2)

b) Đổi 4m = 40dm

Diện tích hình bình hành là: 40 × 13 = 520 (dm2)

Đáp số: 1360cm2; 520dm2

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 104, 105 SGK Toán 4: Luyện tập diện tích hình bình hành

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải Vở bài tập Toán 4: Diện tích hình bình hành hay đề thi học kì 1 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
113 33.170
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm