Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 2: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc - Luyện tập

Giải bài tập Toán lớp 2 bài: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc - Luyện tập

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 2: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc - Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập toán 2 này sẽ giúp các em học sinh hiểu được cách nhận biết đường gấp khúc, cách tính độ dài đường gấp khúc (khi biết độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc). Để học tốt Toán 2, mời các em tham khảo lời giải bài tập dưới đây của chúng tôi.

Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 2: Bảng nhân 5 - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 103)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Nối các điểm để được một đường gấp khúc gồm

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Học sinh tự nối các điểm thành một đường gấp khúc theo yêu cầu

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính độ dài đường gấp khúc theo mẫu

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 2

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

b) Độ dài đường gấp khúc ABC là:

5 + 4 = 9 cm

Đáp số: 9 cm

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Độ dài đoạn dây đồng là:

4 + 4 + 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm

Hướng dẫn giải bài Luyện tập đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 104)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

a) Một đoạn đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 12cm và 15cm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 2

b) Một đoạn gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 10dm, 14dm và 9dm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

a) Độ dài đường gấp khúc là:

12 + 15 = 27 (cm)

Đáp số: 27 cm

b) Độ dài đường gấp khúc là:

10 14 + 9 = 33 (dm)

Đáp số: 33 dm

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Con ốc sên đã bò được đoạn đường dài là:

5 + 2 + 7 = 14 (dm)

Đáp số: 14 dm

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ sau, biết:

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 2

a) Đường gấp khúc đó gồm ba đoạn thẳng.

b) Đường gấp khúc đó gồm hai đoạn thẳng.

Hướng dẫn giải

a) Đường gấp khúc là: ABC, BCD.

b) Đường gấp khúc là: AB, BC, CD.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
28 22.611
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm