Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3: Luyện tập chung phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10000

13 8.933

Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3: Luyện tập chung phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10000

Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3: Luyện tập chung phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10000 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 3, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 104, 105 SGK Toán 3: Phép trừ các số trong phạm vi 10000 - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 106)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

a) 5200 + 400 =        6300 + 500 =            8600 + 200 =

5600 - 400 =          6800 - 500 =             8800 - 200 =

b) 4000 + 3000 =       6000 + 4000 =            9000 + 1000 =

7000 - 4000 =         10000 - 6000 =            10000 - 9000 =

7000 - 3000 =        10000 - 4000 =            10000 - 1000 =

Hướng dẫn giải

a) 5200 + 400 = 5600           6300 + 500 = 6800            8600 + 200 = 8800

5600 - 400 = 5200             6800 - 500 = 6300             8800 - 200 = 8600

b) 4000 + 3000 = 7000         6000 + 4000 = 10000           9000 + 1000 = 10000

7000 - 4000 = 3000           10000 - 6000 = 4000            10000 - 9000 = 1000

7000 - 3000 = 4000          10000 - 4000 = 6000             10000 - 1000 = 9000

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính

6924 + 1536                                     8493 – 3667

5718 + 636                                        4380 – 729

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một đội trồng cây đã trồng được 948 cây, sau đó trồng thêm được 1: 3 số cây đã trồng. Hỏi đội đó đã trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn giải

Số cây trồng thêm được là:

948 : 3 = 316 (cây)

Số cây trồng được tất cả là:

948 + 316 = 1264 (cây)

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tìm x

a. X + 1909 = 2050

b. X – 586 = 3705

c. 8462 – X = 762

Hướng dẫn giải

a. X + 1909 = 2050

X = 2050 – 1909

X = 141

b. X – 586 = 3705

X = 3075 + 586

X = 4291

c. 8462 – X = 762

X = 8462 – 762

X = 7700

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên:

Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Có thể xếp thành hình tam giác như sau:

Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 108, 109 SGK Toán 3: Tháng, năm - Luyện tập

Đánh giá bài viết
13 8.933