Giải bài tập trang 107 SGK Toán 4: Phân số

Giải bài tập trang 107 SGK Toán 4: Phân số

Giải bài tập trang 107 SGK Toán 4: Phân số với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nhận biết phân số, tử số và mẫu số. Bên cạnh đó, lời giải hay cho bài tập Sách Giáo Khoa Toán lớp 4 này còn giúp các bạn biết cách đọc, viết phân số, cách vận dụng kiến thức để làm bài tập ứng dụng. Để học tốt Toán 4, mời các bạn tham khảo các lời giải sách giáo khoa chúng tôi cung cấp dưới đây mà không cần sách giải.

Giải bài tập trang 104, 105 SGK Toán 4: Luyện tập diện tích hình bình hành

Hướng dẫn giải bài PHÂN SỐ (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 107)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 107/SGK Toán 4)

a) Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây:

Giải bài tập trang 107 SGK Toán 4

b) Trong mỗi phân số đó, mẫu số cho viết gì, tử số cho biết gì?

Đáp án bài tập toán 4:

Giải bài tập trang 107 SGK Toán 4

b)

Hình 1: 2/5 mẫu là số 5 cho biết hình chữ nhật được chia thành 5 phần bằng nhau, tử số là 2 cho biết có 2 phần được tô màu.

Hình 2: 5/ 8 mẫu là số 8 cho biết hình tròn được chia thành 8 phần bằng nhau, tử số là 5 cho biết có 5 phần của hình tròn được tô màu.

Hình 3: 3/4 mẫu là số 4 cho biết hình tam giác được chia thành 4 phần bằng nhau, tử số là 3 cho biết có 3 phần của hình tam giác được tô màu.

Hình 4: 7/10 mẫu là số 10 cho biết có 10 hình tròn bằng nhau, tử số là 7 cho biết có 7 hình tròn được tô màu.

Hình 5: 3/6 mẫu là số 6 cho biết hình này được chia thành 6 phần bằng nhau, tử số là 3 cho biết có 3 phần được tô màu.

Hình 6: 3/7 mẫu là số 7 cho biết có 7 hình ngôi sao bằng nhau, tử số là 3 cho biết có 3 hình ngôi sao được tô màu.

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 107/SGK Toán 4)

Viết theo mẫu:

Giải bài tập trang 107 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập trang 107 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 107/SGK Toán 4)

Viết các phân số:

a) Hai phần năm;

b) Mười một phần mười hai;

c) Bốn phần chín;

d) Chín phần mười;

e) Năm mươi hai phần tám mươi tư.

Đáp án:

Giải bài tập trang 107 SGK Toán 4

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 107/SGK Toán 4)

Đọc các phân số:

Giải bài tập trang 107 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập trang 107 SGK Toán 4

Sau bài tập này, mời các bạn tham khảo bài tiếp theo: Giải bài tập trang 108, 109, 110 SGK Toán 4: Phân số và phép chia số tự nhiên. Ngoài giải bài tập SGK, VnDoc còn cung cấp lời giải vở bài tập Toán 4 để các bạn học tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
161 30.601
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm