Giải bài tập trang 108, 109, 110 SGK Toán 4: Phân số và phép chia số tự nhiên

Giải bài tập SGK Toán 4: Phân số và phép chia số tự nhiên

Giải bài tập trang 108, 109, 110 SGK Toán 4: Phân số và phép chia số tự nhiên giúp các em học sinh nắm được phép chia của một số tự nhiên cho một số tự nhiên. Lời giải hay cho bài tập Toán lớp 4 còn giúp các em biết thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, cách giải các bài tập liên quan đến phân số.

Giải bài tập trang 107 SGK Toán 4: Phân số

Hướng dẫn giải bài PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 108)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 108/SGK Toán 4)

Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

7 : 9; 5 : 8; 6:19; 1:3.

Đáp án:

Giải bài tập trang 108, 109, 110 SGK Toán 4:

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 108/SGK Toán 4)

Viết theo mẫu:

Mẫu:

Giải bài tập trang 108, 109, 110 SGK Toán 4:

36 : 9; 88 : 11; 0 : 5; 7 : 7.

Đáp án:

Giải bài tập trang 108, 109, 110 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 108/SGK Toán 4)

a) Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 (theo mẫu)

Mẫu:

Giải bài tập trang 108, 109, 110 SGK Toán 4

6 = ..... ; 1 = .... ; 27 = ..... ; 0 = .... ; 3 = ..... ;

b) Nhận xét: Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên và mẫu số bằng 1.

Đáp án:

Giải bài tập trang 108, 109, 110 SGK Toán 4

Hướng dẫn giải bài PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN (TIẾP THEO) (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 110)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 110/SGK Toán 4)

Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

9 : 7; 8 : 5; 19 : 11; 3 : 3; 2 : 15.

Đáp án:

Giải bài tập trang 108, 109, 110 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 110/SGK Toán 4)

Có hai phân số

Giải bài tập trang 108, 109, 110 SGK Toán 4

Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1?

Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 2?

Giải bài tập trang 108, 109, 110 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập trang 108, 109, 110 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 110/SGK Toán 4)

Trong các phân số:

Giải bài tập trang 108, 109, 110 SGK Toán 4

a) Phân số nào bé hơn 1?

b) Phân số nào bằng 1?

c) Phân số nào lớn hơn 1?

Đáp án:

Giải bài tập trang 108, 109, 110 SGK Toán 4

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 4: Luyện tập phân số và phép chia số tự nhiên. Để học tốt môn Toán lớp 4, mời các bạn tham khảo thêm lời giải vở bài tập toán mà chúng tôi đã chọn lọc, giải bài tập trong sách bài tập Toán 4. Chúc các bạn học tốt.

Đánh giá bài viết
131 32.624
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm