Giải bài tập trang 108, 109 SGK Toán 3: Tháng, năm - Luyện tập

Giải bài tập trang 108, 109 SGK Toán 3: Tháng, năm - Luyện tập

Giải bài tập trang 108, 109 SGK Toán 3: Tháng, năm - Luyện tập giúp các em học sinh nắm được làm quen với các đơn vị đo thời gian, tháng, năm; tên gọi của tháng trong một năm. Đồng thời, biết số ngày trong từng tháng, xem lịch, lịch tháng, lịch năm.

Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3: Luyện tập chung phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10000

Hướng dẫn giải bài Tháng năm (bài 1, 2 SGK Toán lớp 2 trang 108)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Trả lời các câu hỏi sau:

Tháng 1 có bao nhiêu ngày?

Tháng 3 có bao nhiêu ngày?

Tháng 6 có bao nhiêu ngày?

Tháng 7 có bao nhiêu ngày?

Tháng 10 có bao nhiêu ngày?

Tháng 11 có bao nhiêu ngày?

Hướng dẫn giải

Tháng 1 có 31 ngày?

Tháng 3 có 31 ngày?

Tháng 6 có 30 ngày?

Tháng 7 có 31 ngày?

Tháng 10 31 ngày?

Tháng 11 có 30 ngày?

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đây là lịch tháng 8 năm 2005

Xem lịch và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập trang 108, 109 SGK Toán 3

Ngày 19 tháng 8 là thứ mấy?

Ngày cuối cùng của tháng 8 là thứ mấy?

Tháng 8 có mấy ngày chủ nhật?

Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào?

Hướng dẫn giải

Ngày 19 tháng 8 là thứ 6

Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày chủ nhật

Tháng 8 có 4 ngày chủ nhật

Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày 28

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Tháng năm (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 109)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đây là tờ lịch tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2004:

Tháng 1

Thứ hai 5 12 19 26

Thứ ba 6 13 20 27

Thứ tư 7 14 21 28

Thứ năm 1 8 15 22 29

Thứ sáu  2 9 16 23 30

Thứ bảy  3 10 17 24 31

Chủ nhật  4 11 18 25

Tháng 2

Thứ hai 2 9 16  23

Thứ ba 3 10 17 24

Thứ tư 4 11 18 24

Thứ năm 5 12 19 26

Thứ sáu 6 13  20 27

Thứ bảy 7 14  21 28

Chủ nhật  1 8 15 22 29

Tháng ba

Thứ hai 1 8 15 22  29

Thứ ba 2  9 16  23  30

Thứ tư 3 10 17 24 31

Thứ năm 4 11  18  25

Thứ sáu  5 12  19  26

Thứ bảy  6 13  20  27

Chủ nhật  7 14  21 28

a) Xem tờ lịch và cho biết:

Ngày 3 tháng 2 là ngày thứ mấy?

Ngày 8 tháng 3 là thứ mấy?

Ngày đầu tiên của tháng 3 là thứ mấy?

Ngày cuối cùng của tháng 1 là thứ mấy?

b) Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày nào?

Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày nào?

Tháng 2 có mấy ngày thứ bảy?

Đó là các ngày nào?

c) Tháng 2 năm 2004 có bao nhiêu ngày?

Hướng dẫn giải

a) Ngày 3 tháng 2 là ngày thứ ba

Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ hai

Ngày đầu tiên của tháng 3 là ngày 1 tháng 3. Đó là thứ hai.

Ngày cuối cùng của tháng 1 là ngày 31 tháng 1. Đó là thứ bảy.

b) Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày 5 tháng 1

Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày 28 tháng 3.

Tháng 2 có bốn ngày thứ bảy

Đó là những ngày 7, 14, 21, 28, tháng 2

c) Tháng 2 năm 2004 có 29 ngày

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Xem lịch năm 2005 rồi cho biết: (trang 107 sách giáo khoa)

a) Ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ mấy?

Ngày quốc khánh 2 tháng 9 là thứ mấy?

Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ mấy?

Ngày cuối cùng của năm 2005 là thứ mấy?

Ngày cuối cùng của năm 2005 là thứ mấy?

Sinh nhật em là ngày nào? Tháng nào? Hôm đó là thứ mấy?

b) Thứ hai đầu tiên của năm 2005 là ngày nào? Thứ hai cuối cùng của năm 2005 là ngày nào?

Các ngày chủ nhật trong tháng 10 là những ngày nào?

Hướng dẫn giải

a) Ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ tư.

Ngày quốc khánh 2 tháng 9 là thứ sáu.

Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ chủ nhật.

Ngày cuối cùng của năm 2005 là ngày 31 tháng 12 năm 2005. Đó là thứ bảy

b) Thứ hai đầu tiên của năm 2005 là ngày 26 tháng 12 năm 2005

Thứ hai cuối cùng của năm 2005  là ngày 26 tháng 12 năm 2005

Các ngày chủ nhật trong tháng 10 là những ngày: 2, 9, 16, 23, 30 tháng 10 năm 2005

Bài 3. (Giải bài tập số 3 SGK)

Trong một năm:

a) Những tháng nào có 30 ngày?

b) Những tháng nào có 31 ngày?

Hướng dẫn giải

a) Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có 30 ngày.

b) Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 có 31 ngày.

Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Ngày 30 tháng 8 là chủ nhật thì ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là:

A. Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thứ năm

Khoanh vào đáp án C

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 111 SGK Toán 3: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Đánh giá bài viết
12 4.478
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm