Giải bài tập trang 109, 110 SGK Toán 2: Bảng chia 2. Một phần hai

Giải bài tập trang 109, 110 SGK Toán 2: Bảng chia 2. Một phần hai

Giải bài tập trang 109, 110 SGK Toán 2: Bảng chia 2 - Một phần 2 giúp các em học sinh ôn tập, hiểu cách lập bảng chia 2 thực hành bảng chia 2 và các bài toán liên quan. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 2: Phép chia

Hướng dẫn giải bài Bảng chia 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 109)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm

6 : 2 =          2 : 2 =           20 : 2 =

4 : 2 =         8 : 2 =           14 : 2 =

10 : 2 =         12 : 2 =          16 : 2 =

18 : 2 =

Hướng dẫn giải

6 : 2 = 3         2 : 2 = 1          20 : 2 = 10

4 : 2 =  2         8 : 2 =  4         14 : 2 = 7

10 : 2 =  5        12 : 2 = 6         16 : 2 = 8

18 : 2 = 9

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Có 12 cái kẹo chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo?

Hướng dẫn giải

Mỗi bạn có số cái kẹo là:

12 : 2 = 6 (cái)

Đáp số: 6 cái

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Mỗi số là kết quả của phép tính nào?

Giải bài tập trang 109, 110 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

12 : 2 = 6

20 : 2 = 10

8 : 2 =  4

16 : 2 = 8

14 : 2 = 7

Hướng dẫn giải bài Một phần hai (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 110)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tô màu một phần hai hình nào?

Giải bài tập trang 109, 110 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Học sinh tô màu vào hình A, hình C, hình D

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Hình nào có 1/2 số ô vuông được tô màu?

Giải bài tập trang 109, 110 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Hinh A, Hình C

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Hình nào khoanh 1/2 số con cá?

Giải bài tập trang 109, 110 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Hình B

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 111 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 2

Đánh giá bài viết
2 1.422
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm