Giải bài tập trang 11, 12 SGK Toán 3: Ôn tập về hình học

Giải bài tập trang 11, 12 SGK Toán 3: Ôn tập về hình học

Giải bài tập trang 11, 12 SGK Toán 3: Ôn tập về hình học giúp các em học sinh hiểu được đường gấp khúc và tính độ dài đường gấp khúc, về tính chu vi, diện tích hình chữ nhật; nhận dạng hình vuông, hình tứ giác, hình tam giác qua bài "đếm hình và vẽ hình". Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập SGK Toán 3.

Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng chia

Giải bài tập trang 9 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng nhân

Ôn tập về hình học

Kiến thức cần nhớ

Muốn tính chu vi của hình tam giác, hình tứ giác, ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác đó.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 11; bài 4 trang 12 SGK Toán 3: Ôn tập về hình học

Bài 1 trang 11 SGK Toán 3

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD

Giải bài tập trang 11, 12 SGK Toán 3: Ôn tập về hình học

b) Tính chu vi tam giác MNP

Giải bài tập trang 11, 12 SGK Toán 3: Ôn tập về hình học

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

34 + 12 + 40 = 86 (cm)

b) Chu vi hình tam giác MNP là:

34 + 12 + 40 = 86 (cm)

Bài 2 trang 11 SGK Toán 3

Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

Giải bài tập trang 11, 12 SGK Toán 3: Ôn tập về hình học

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Học sinh tiến hành đo bằng thước có vạch: đo được AB = 3cm; BC = 2cm; DC = 3cm; AD = 2cm.

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm)

Bài 3 trang 11 SGK Toán 3

Trong hình bên:

Giải bài tập trang 11, 12 SGK Toán 3: Ôn tập về hình học

+ Có bao nhiêu hình vuông?

+ Có bao nhiêu hình tam giác?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

+ Có 5 hình vuông (4 hình vuông nhỏ và 1 hình vuông to).

+ Có 6 hình tam giác (4 hình tam giác nhỏ và 2 hình tam giác to).

Bài 4 trang 12 SGK Toán 3

Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được

Giải bài tập trang 11, 12 SGK Toán 3: Ôn tập về hình học

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 12 SGK Toán 3: Ôn tập về giải Toán

Đánh giá bài viết
19 5.391
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm