Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 4: Luyện tập phân số và phép chia số tự nhiên

Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 4: Luyện tập phân số và phép chia số tự nhiên

Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 4: Luyện tập phân số và phép chia số tự nhiên là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4. Lời giải hay Toán 4 gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 108, 109, 110 SGK Toán 4: Phân số và phép chia số tự nhiên

Hướng dẫn giải tiết LUYỆN TẬP (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4 trang 110, 111)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 110/SGK Toán 4)

Đọc các số đo đại lượng:

Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 110/SGK Toán 4)

Viết các phân số: một phần tư; sáu phần mười; mười tám phần tám mươi lăm; bảy mươi hai phần một trăm.

Đáp án:

Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 110/SGK Toán 4)

Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1:

8; 14; 32; 0; 1.

Đáp án:

Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 4

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 110/SGK Toán 4)

Viết một phân số:

a) Bé hơn 1; b) Bằng 1; c) Lớn hơn 1.

Đáp án:

Ta có: Các phân số bé hơn 1; bằng 1 và lớn hơn 1 lần lượt là:

Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 4

BÀI 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 111/SGK Toán 4)

Mỗi đoạn thẳng dưới đây đều được chia thành các phần có độ dài bằng nhau. Viết vào chỗ chấm theo mẫu:

Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 4

Đánh giá bài viết
154 25.399
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm