Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

239 44.006

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh hiểu được cách giải các bài tập về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật; cách tính và công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết đáp án bài tập Toán 5 trang 110.

Giải bài tập trang 108 SGK Toán 5: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật trang 110 SGK Toán lớp 5 

Câu 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm và chiều rộng 4 dm, chiều cao 3dm

Câu 2: Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 dm, chiều rộng 4 dm, chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng.

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TOÁN 5

Câu 1:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Câu 2:

Diện tích của thùng tôn là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Diện tích mặt đáy của thùng tôn là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Thùng không có nắp nên diện tích tôn dùng để làm thùng là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Đáp số: 204 dm2

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 Luyện tập trang 110 SGK Toán lớp 5 

Câu 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 25 dm, chiều rộng 1,5 m và chiều cao 18 dm

b) Chiều dài 4/5 m, chiều rộng 1/3 m, chiều cao 1/4 m

Câu 2: Một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m chiều rộng 0,6 m và chiều cao 8 dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích quét sơn là bao nhiêu mét vuông?

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau

b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau

c) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng nhau

d) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật không bằng nhau

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

a) 1,5m = 15 dm

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Câu 2:

8dm = 0,8m

Diện tích xung quanh của cái thùng là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Diện tích đáy của của cái thùng là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Diện tích quét sơn là:

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5

Đáp số: 4,26 m2

Câu 3:

a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 111, 112 SGK Toán 5: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Đánh giá bài viết
239 44.006
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm