Giải bài tập trang 111, 112 SGK Toán 5: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

107 27.001

Giải bài tập trang 111, 112 SGK Toán 5: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Giải bài tập trang 111, 112 SGK Toán 5: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập toán 5 này sẽ giúp các em học sinh hiểu được cách giải các bài tập về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương; cách tính và công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải để học tốt toán lớp 5 hơn.

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2 trang 111 SGK Toán lớp 5

Câu 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5 m.

Câu 2: Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 2,5 dm. Tính diện tích phần bìa dùng để làm hộp.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

Diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:

Giải bài tập trang 111, 112 SGK Toán 5

Diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:

Giải bài tập trang 111, 112 SGK Toán 5

Câu 2:

Vì không có nắp nên chỉ có 5 mặt. Vậy diện tích phần bìa dùng để làm hộp là:

Giải bài tập trang 111, 112 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 Luyện tập trang 112 SGK Toán lớp 5

Câu 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 2m 5cm.

Câu 2: Mảnh bìa nào dưới đây có thể gấp thành hình lập phương?

Giải bài tập trang 111, 112 SGK Toán 5

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S

Giải bài tập trang 111, 112 SGK Toán 5

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

b) Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

c) Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích toàn phần của hình lập phương B.

d) Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích toàn phần của hình lập phương B.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

2m 5cm = 2,05m

Diện tích xung quanh của hình lập phương đa cho là:

Giải bài tập trang 111, 112 SGK Toán 5

Diện tích toàn phần của hình lập phương đa cho là:

Giải bài tập trang 111, 112 SGK Toán 5

Câu 2:

Mảnh bìa hình 3 và mảnh bìa hình 4 có thể gấp thành hình lập phương

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Mời tải Giải vở bài tập Toán 5 bài 107: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương để giải các bài toán trong vở bài tập toán về chủ đề diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. Chúc các bạn học tốt

Đánh giá bài viết
107 27.001
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm