Giải bài tập trang 115, 116 SGK Toán 3: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - Luyện tập (tiếp theo)

Giải bài tập trang 115, 116 SGK Toán 3: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - Luyện tập (tiếp theo)

Giải bài tập trang 115, 116 SGK Toán 3: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - Luyện tập (tiếp theo) giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số và giải các dạng bài tập liên quan.

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số tiếp (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 115)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 115, 116 SGK Toán 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính

a) 1107 × 6              b) 1106 × 7

2319 × 4                  1218 × 5

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 115, 116 SGK Toán 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Mỗi xe chở 1425 kg gạo. Hỏi ba xe như thế chở bao nhiêu kilogam gạo?

Hướng dẫn giải

Cả ba xe chở được số kilogam gạo là:

1425 × 3 = 3275 (kg)

Đáp số: 3275 (kg)

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tính chu vi khu đất hình vuông có cạnh là 1508m

Hướng dẫn giải

Chu vi khu đất đó là:

1508 × 4 = 6032 (m)

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số tiếp (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 116)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đặt tính rồi tính

1324 × 2

1719 × 4

2308 × 3

1206 × 5

Giải bài tập trang 115, 116 SGK Toán 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

An mua 3 cái bút, mỗi cái bút giá 2500 đồng. An đưa cho cô bán hàng 8000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho An bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

Số tiền mua 3 cái bút là:

2500 × 3 = 7500 (đồng)

Số tiền cô bán hàng phải trả lại cho An là:

8000 – 7500 = 500 (đồng)

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tìm x

x : 3 = 1527

x : 4 = 1823

Hướng dẫn giải

a) x : 3 = 1527

x = 1527 × 3

x = 4581

b) x : 4 = 1823

x = 1823 × 4

x = 7292

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết số thích hợp vào mỗi chỗ chấm?

Giải bài tập trang 115, 116 SGK Toán 3

Có...ô vuông đã tô màu trong hình

Có... ô vuông đã tô màu trong hình

Tô màu thêm ... ô vuông để thành một hình vuông có tất cả 9 ô vuông

Tô màu thêm ... ô vuông để thành một hình chữ nhật có tất cả 12 ô vuông

Hướng dẫn giải

Có 7 ô vuông đã tô màu trong hình

Có 8 ô vuông đã tô màu trong hình

Tô màu thêm 2 ô vuông để thành một hình vuông có tất cả 9 ô vuông

Tô màu thêm 4 ô vuông để thành một hình chữ nhật có tất cả 12 ô vuông

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 117, 118, 119 SGK Toán 3: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Đánh giá bài viết
7 3.687
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm