Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu các phân số

162 50.934

Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu các phân số với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh hiểu được cách quy đồng mẫu số hai phân số trong trường hợp đơn giản, cách thực hành quy đồng mẫu số hai phân số trong các dạng bài tập

Giải bài tập trang 114 SGK Toán 4: Luyện tập rút gọn phân số

Bài tập Quy đồng mẫu các phân số

Hướng dẫn giải bài QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ – SGK toán 4 (bài 1, 2 SGK Toán lớp 4 trang 116)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

  • Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.
  • Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 116/SGK Toán 4)

Quy đồng mẫu số các phân số:

Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu các phân số

Đáp án:

Các em quy đồng mẫu số như sau:

Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu các phân số

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 116/SGK Toán 4)

Quy đồng mẫu số các phân số:

Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu các phân số

Đáp án:

Các em quy đồng mẫu số như sau:

Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu các phân số

Hướng dẫn giải bài QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ (TIẾP THEO) – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 116, 117)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 116/SGK Toán 4)

Quy đồng mẫu số các phân số:

Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu các phân số

Đáp án:

Các em quy đồng mẫu số như sau:

Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu các phân số

Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu các phân số

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 117/SGK Toán 4)

Quy đồng mẫu số các phân số:

Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu các phân số

Đáp án:

Các em quy đồng mẫu số như sau:

Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu các phân số

Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu các phân số

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 117/SGK Toán 4)

Viết các phân số lần lượt bằng các phân số sau và có mẫu số chung là 24:

\frac{5}{6};\frac{9}{8}

Đáp án:

 Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu các phân số

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 4: Luyện tập quy đồng mẫu các phân số

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải Vở bài tập SGK Toán 4: Quy đồng mẫu các phân số hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
162 50.934
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm