Giải bài tập trang 116 SGK Toán 2: Tìm một thừa số của phép nhân

Giải bài tập trang 116 SGK Toán 2: Tìm một thừa số của phép nhân

Giải bài tập trang 116 SGK Toán 2: Tìm một thừa số của phép nhân giúp các em học sinh nắm được cách tìm một thừa số khi biết tích và thừa số kia và biết cách trình bày bài giải toán một cách rõ ràng. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 115 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 3

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 Tìm một thừa số của phép nhân trang 116 SGK Toán 2

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

2 × 4 = 3 × 4 = 3 × 1 =

8 : 2 = 12 : 3 = 3 : 3 =

8 : 4 = 12 : 4 = 3 : 1 =

Hướng dẫn giải

2 × 4 = 8 3 × 4 = 12 3 × 1 = 3

8 : 2 = 4 12 : 3 = 4 3 : 3 = 1

8 : 4 = 2 12 : 4 = 3 3 : 1 = 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tìm x

b) x × 3 = 12

c) 3 × x = 21

Hướng dẫn giải

b) x × 3 = 12

x = 12 : 3

x = 4

c) 3 × x = 21

x = 21 : 3

x = 7

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tìm y

a) y × 2 = 8 b) y × 3 = 15 c) 2 × y = 20

Hướng dẫn giải

a) y × 2 = 8

y = 8 : 2

y = 4

b) y × 3 = 15

y = 15 : 3

y = 5

c) 2 × y = 20

y = 20 : 2

y = 10

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Có 20 học sinh ngồi học, mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu bàn học?

Hướng dẫn giải

Tất cả có số bàn học là:

20 : 2 = 10 (bàn học)

Đáp số: 10 bàn học

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 117 SGK Toán 2: Luyện tập tìm một thừa số của phép nhân

Đánh giá bài viết
13 2.140
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm