Giải bài tập trang 117, 118, 119 SGK Toán 3: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

20 9.278

Giải bài tập Toán 3 bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Giải bài tập trang 117, 118, 119 SGK Toán 3: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số giúp các em học sinh dễ dàng biết cách thực hiện phép chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (trường hợp chia hết). Đồng thời, lời giải hay bài tập sách giáo khoa Toán lớp 3 còn giúp các em biết cách áp dụng phép chia số có bốn chữ số với số có một chữ số để giải các bài có liên quan. Để học tốt Toán 3, mời các bạn tham khảo lời giải dưới đây.

Giải bài tập trang 115, 116 SGK Toán 3: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - Luyện tập (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số tiếp (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 117)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 117, 118, 119 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Đáp án lần lượt là: 2431, 1123, 724

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Có 1648 gói bánh được chia đều vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh?

Hướng dẫn giải

Mỗi thùng có số gói bánh là:

1648 : 4 = 412 (gói bánh)

Đáp số 412 gói bánh

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tìm x:

a) x × 2 = 1846

b) 3 × x = 1578

Hướng dẫn giải

a) x × 2 = 1846

x = 1846 : 2

x = 923

b) 3 × x = 1578

x = 1578 : 3

x = 536

Hướng dẫn giải bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số tiếp (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 118)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 117, 118, 119 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Đáp án lần lượt là: 1234 (dư 5); 2162 (dư 3); 831 (dư 8)

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Người ta lắp bánh xe vào ô tô, mỗi ô tô cần phải lắp 4 bánh xe. Hỏi có 1250 bánh xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu ô tô như thế và còn thừa mấy bánh xe?

Hướng dẫn giải

Lắp được nhiều nhất sô ô tô là:

1250 : 4 = 312 ô tô

Đáp số 312 ô tô

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Cho 8 hình tam giác

Giải bài tập trang 117, 118, 119 SGK Toán 3

Hãy xếp thành hình dưới đây

Giải bài tập trang 117, 118, 119 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Học sinh tự xếp 8 hình tam giác thành hình yêu cầu.

Hướng dẫn giải bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số tiếp (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 119)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đặt tính rồi tính

a) 3224 : 4               b) 2819 : 7

1516 : 3                1856 : 6

Giải bài tập trang 117, 118, 119 SGK Toán 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1215m, đội đã sửa được 1/3 quãng đường. Hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?

Hướng dẫn giải

Số mét đường đã sửa là:

1215 : 3 = 405 (m)

Số mét đường còn phải sửa là:

1215 – 405 = 810 (m)

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đúng hay sai?

Giải bài tập trang 117, 118, 119 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

 Giải bài tập trang 117, 118, 119 SGK Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 120 SGK Toán 3: Luyện tập chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Đánh giá bài viết
20 9.278
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm