Giải bài tập trang 117 SGK Toán 2: Luyện tập tìm một thừa số của phép nhân

Giải bài tập trang 117 SGK Toán 2: Luyện tập tìm một thừa số của phép nhân

Giải bài tập trang 117 SGK Toán 2: Luyện tập tìm một thừa số của phép nhân là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 2, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán tìm các thừa số chưa biết của phép nhân.

Giải bài tập trang 116 SGK Toán 2: Tìm một thừa số của phép nhân

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Luyện tập tìm một thừa số của phép nhân trang 117 SGK Toán lớp 2

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tìm X:

a) X × 2 = 4 b) 2 × X = 12 c) 3 × X = 27

Hướng dẫn giải

a) X × 2 = 4

X = 4 : 2

X = 2

b) 2 × X = 12

X = 12 : 2

X = 6

c) 3 × X = 27

X = 27 : 3

X = 9

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tìm y

a) y + 2 = 10 b) y × 2 = 10 c ) 2 × y = 10

Hướng dẫn giải

a) y + 2 = 10

y = 10 – 2

y = 8

b) y × 2 = 10

y = 10 : 2

y = 5

c) 2 × y = 10

y = 10 : 2

y = 5

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số

2

2

2

3

3

Thừa số

6

3

2

5

Tích

12

6

15

Hướng dẫn giải

Thừa số

2

2

2

3

3

3

Thừa số

6

6

3

2

5

5

Tích

12

12

6

6

15

15

Cột thứ nhất: 2 × 6 = 12, điền 12 vào ô trống.

Cột thứ hai: 12 : 2 = 6, điền 6 vào ô trống

Cột thứ ba: 2 × 3= 6, điền 6 vào ô trống.

Cột thứ tư: 6 : 2 = 3, điền 3 vào ô trống.

Cột thứ năm: 3 × 5 = 15, điền 15 vào ô trống.

Cột thứ sáu: 15 : 3 = 5, điền 5 vào ô trống.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Có 12kg gạo chia đều cho 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo?

Hướng dẫn giải

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:

12 : 3 = 4 (kg)

Đáp số: 4 kg

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Có 15 bông hoa cắm vào các lọ, mỗi lọ có 3 bông hoa. Hỏi cắm được mấy lọ hoa?

Hướng dẫn giải

Số lọ hoa là:

15 : 3 = 5 (lọ hoa)

Đáp số: 5 lọ hoa

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 118, 119 SGK Toán 2: Bảng chia 4. Một phần tư

Đánh giá bài viết
4 1.850
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm